MEN: Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru care vor evalua proiectele de manuale școlare

Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) organizează o procedură de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale școlare pentru clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a. Înscrierea se derulează exclusiv online, în perioada 22 ianuarie – 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE. Selecția propriu-zisă și anunțarea rezultatelor (individual, doar pentru candidații admiși) vor avea loc în intervalul 5 – 16 februarie  – informează MEN.

Conform unui comunicat remis, luni, presei, misiunea experților/specialiștilor selectați este de a analiza și evalua calitatea proiectelor de manuale școlare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecției sunt „competența și experiența acumulată/probată, precum și disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activitățile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior”.

„Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare. Altă condiție ce trebuie îndeplinită vizează probarea, prin acte de studii, a competenței în specializarea corespunzătoare/specializare înrudită (…). De asemeni, sunt obligatorii abilitățile practice de operare pe calculator și respectarea criteriilor de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare” – precizează MEN.

Totodată, MEN face precizarea că vor avea prioritate cadrele didactice care dețin gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, titlul științific de doctor în aria de expertiză/arii conexe, sau au absolvit cursuri/module specifice activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces.

M. T.

Articole din aceeasi categorie