Măsuri pentru „eficientizarea, îmbunătăţirea şi consolidarea accesului cercetătorilor ştiinţifici la conducerea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare”

Procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare va asigura recunoaşterea realizărilor profesional-ştiinţifice ale potenţialilor candidaţi prin corelare cu condiţiile de participare la concurs – anunţă un comunicat al Executivului, remis AGERPRES.

Potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern, „procedura de organizare a acestor concursuri va permite participarea în mod real la concurs şi a cercetătorilor experimentaţi din state membre UE sau aparţinând Spaţiului Economic European”. Astfel, realizările profesional-ştiinţifice ale cercetătorilor experimentaţi trebuie să fie cel puţin echivalente cu cele ale unui cercetător ştiinţific de gradul II, iar „în paralel cu concursul, se va putea desfăşura echivalarea realizărilor profesional-ştiinţifice ale cercetătorilor experimentaţi înscrişi în competiţie de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), în raport cu criteriile naţionale minimale în vigoare la data înscrierii la concurs, standarde obligatorii la acordarea gradului/titlului profesional de cercetător ştiinţific II”.

„Pentru creşterea transparenţei, noile reglementări prevăd obligativitatea informării potenţialilor candidaţi, anterior înscrierii la concurs, cu privire la clauzele din contractul de management, la natura acestui raport juridic şi la atribuţiile funcţiei de director general. De asemenea, va fi prevăzută o structură cadru a contractului de management, astfel încât, pentru a implementa un management performant şi responsabil, acesta trebuie guvernat de dreptul administrativ. Eventualele litigii izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor contractului vor fi soluţionate conform prevederilor contenciosului administrativ şi nu asimilat unui contract individual de muncă”, informează Guvernul.

Articole din aceeasi categorie