Mari profesori ai medicinei clujene

Doamna prof. univ. dr. Ştefania Kory Calomfirescu a publicat recent la editura Ecou Transilvan cartea Mari profesori ai medicinei clujene. Această monografie este dedicată celor care au fost şi rămân pleiadă strălucitoare de profesori universitari ai şcolii medicale clujene, care au fost adevăraţi ctitori ai acesteia. Ei au zidit şi au dus faima şcolii medicale peste graniţe, contribuind din plin la ridicarea valorii şcolii medicale şi a prestigiului medical, făcând-o să fie cunoscută şi apreciată în Europa şi în întreaga lume.
Temelia şcolii de medicină din ţara noastră a fost pusă de oameni pasionaţi de nobila profesie de a salva vieţi omeneşti, de a alina suferinţe şi de a descoperi adevăruri ascunse după perdeaua mată şi densă a patologiei. Printre aceşti oameni mari, adevăraţi maeştri, în jurul cărora s-a creat un adevărat mit, se numără Iuliu Haţeganu, Victor Papilian, Iacob Iacobovici şi Iuliu Moldovan, stele de primă mărime ale medicinei româneşti. Strălucirea lor dăinuie şi va dăinui peste timpuri, peste generaţii, îndemnând pe unii tineri să lucreze cu mai multă pasiune şi speranţă că ceea ce vor lăsa în urma lor va fi cu adevărat de folos, spre binele semenilor.
Aceşti ctitori s-au distins prin fermitate în caracter, cultură veşnic hrănită şi dezvoltată, înclinaţii puternice şi în alte domenii de activitate, educaţie aleasă, un mod distins de a se comporta cu colegii şi cu oamenii aflaţi în suferinţă.
Discutând despre personalitatea complexă a fiecărui dintre aceşti oameni ai medicinii clujene, autoarea a ales să fie prezenţi în această monografie şi foştii lor elevi, care le-au cunoscut viaţa, au trăit lângă ei ani de zile, s-au format sub îndrumarea lor, le-au putut judeca valoarea operei, le-au cunoscut munca plină de dăruire, trăsăturile de caracter, gândurile, mentalitatea şi felul în care se comportau cu colaboratorii şi bolnavii. Numai astfel de oameni pot să redea mai fidel valoarea acestor personalităţi medicale clujene.
Profesorii Iuliu Haţeganu, Victor Papilian, Iacob Iacobovici şi Iuliu Moldovan vor rămâne modele demne de urmat şi vor fi întodeauna o bună sursă de inspiraţie pentru tinerii medicinişti clujeni şi de pretutindeni. Doamna prof. univ. dr. Ştefania Kory Calomfirescu merită aprecierea noastră sinceră pentru că ne aduce la lumină prin cărţile domniei sale, un plus de cunoştinţă despre marile personalităţi din lumea medicală clujeană, evidenţiind în prim plan calităţile deosebite ale unor medici care au pus suflet în tratarea bolnavilor şi în formarea studenţilor medicinişti, ca medici în diferite secţii, dar şi ca oameni, pentru o viaţă întreagă.
Nadia FĂRCAŞ

Articole din aceeasi categorie

One Response to Mari profesori ai medicinei clujene

  1. Aiurel

    Hațieganu… (Haț-i-eganu)