Majoritatea reclamaţiilor privind asigurările se referă la plata parţială a despăgubirilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, în 2017, 9.383 de petiţii, în scădere cu 44,54% comparativ cu anul anterior, cele mai multe dintre acestea fiind aferente pieţei asigurărilor – reasigurărilor.


Potrivit datelor furnizate de ASF, în cursul anului trecut, pentru piaţa asigurărilor – reasigurărilor s-au primit 8.046 de petiţii (85,75% din total), în scădere cu 47,82% faţă de anul 2016, dintre care 6.263 au fost instrumentate, analizate şi soluţionate, restul fiind clasate şi conexate în conformitate cu prevederile legale.
Din analiza datelor raportate de către societăţile de asigurare la ASF se constată că petiţiile analizate şi soluţionate în mod unic pentru fiecare petent reprezintă 0,56% din numărul total de daune avizate de către asigurători (1.115.100) şi 0,031% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la 31 decembrie 2017, respectiv 20.045.595 de contracte.
Aspectul cel mai des reclamat de către petenţi în anului 2017 a fost neplata sau plata parţială a despăgubirilor sau valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi sau păgubiţi, adică în 2.799 cazuri (44,69% din total). Printre alte aspecte sesizate s-au aflat nerespectarea condiţiilor contractuale/Normelor RCA (25,45%), dar şi solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor (5,89%).

Cea mai mare pondere o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale (6.063), reprezentând 96,81% din total. În cadrul categoriei asigurărilor generale, o pondere importantă este a petiţiilor înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde, cu un număr de 4.958 petiţii (79,16%), în scădere cu 31,41% faţă de înregistrările din anul 2016. Pe clasa asigurărilor de viaţă au fost înregistrate 200 petiţii (3,19%), număr similar ca şi în anul 2016.

Pentru sectorul pensiilor private s-au primit 1.077 petiţii, în scădere cu 4,27% faţă de anul 2016. Dintre acestea au fost instrumentate / soluţionate 965 de petiţii, din care 863 (89,43% din total) au reprezentat solicitări de informaţii, atât generale, cât şi individuale pe caz şi persoană, iar de 102 petiţii (10,57%) au necesitat instrumentare în vederea rezolvării aspectelor semnalate. Restul acestor petiţii au fost fiind clasate sau conexate.

Articole din aceeasi categorie