Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România reclamă legislaţia defectuoasă privind angajarea de zilieri

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) susţine că fermierii români se confruntă cu greutăţi ȋn desfăşurarea activităţii datorită unor prevederi legale care ȋi ȋmpiedică să-şi asigure forţa de muncă necesară prin angajarea de zilieri, iar procedura înregistrare a acestora în registrul zilierilor este anevoioasă, excesivă şi inutilă.

Liga consideră că muncitorii zilieri care lucrează ȋn agricultură fac parte din cea mai vulnerabilă pătură socială şi sunt ȋn acelaşi timp beneficiari ai ajutoare sociale plătite de stat, precum şi că, deşi angajarea muncitorilor zilieri este reglemetată potrivit Legii nr. 52/2011, aceştia refuză munca cu ziua pentru că pierd ajutoarele sociale pe care le primesc în temeiul Legii nr. 416/2001.

Muncitorii zilieri trebuie ȋnregistraţi ȋn registrul de evidenţă a zilierilor care se comunică ȋn extras către Inspectoratele Teritoriale de Muncă până cel târziu la data de 5 a lunii următoare pentru luna precedentă, iar impozitul de 16% reţinut fiecărui muncitor zilier se virează lunar la bugetul de stat, iar prin Declaraţia 205 transmite analitic la ANAF datele de identificare pentru fiecare persoană ȋn parte, precum şi impozitul reţinut şi virat.

Pe de altă parte, pentru acordarea ajutoarelor sociale beneficiarii acestora trebuie să prezinte adeverinţe eliberate de ANAF privind veniturile impozabile realizate, iar Agenţiile pentru Prestaţii Sociale verifică periodic la ANAF veniturile realizate de beneficiarii ajutorului social aflat în plată.

Ca urmare beneficiarii de ajutoare sociale care au realizat venituri impozabile din munca ocazională desfăşurată ca zilieri, pierd dreptul la ajutor social pentru perioada următoare şi sunt obligaţi să ȋl restituie pe cel considerat ȋncasat necuvenit. LAPAR susţine că beneficiarii de ajutoare sociale refuză să mai muncească ca zilieri, sau dacă acceptă să muncească cu ziua nu sunt de acord să o facă legal, nu vor să fie ȋnregistraţi ȋn registrul de evidenţă a zilierilor şi nu acceptă plata ȋn condiţiile legii, pentru că dacă sunt identificaţi cu venituri îşi pierd ajutoarele sociale.

LAPAR consideră că ar fi utilă modificarea legii şi exceptarea veniturilor din munca zilieră de la calculul veniturilor ȋn vederea stabilirii ajutoarelor sociale, deoarece faptul că beneficiarii ajutoarelor sociale realizează venituri din munca ocazională nu este de natură să le schimbe pe loc starea de vulnerabilitate şi nu se poate presupune că nu mai au nevoie de ajutoare sociale, dar le poate ameliora nivelul de trai. Liga apreciază că, astfel, statul ar ȋncasa in mod corect impozitele pe venit din munca zilieră, fermierii şi-ar putea efectua lucrările asigurându-şi forţa de muncă de care au nevoie, s-ar consolida conştiinţa necesităţii muncii, mulţi zilieri ar putea fi ȋncadraţi permanent ȋn muncă, pătura vulnerabilă ar putea fi redusă şi ȋn acest fel ar putea scădea presiunea asupra bugetului public. În acest sens, LAPAR dorieşte exceptarea venitului din munca zilieră de la calculul veniturilor ȋn vederea stabilirii ajutoarelor sociale, scop în care propune completarea art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001 cu această excepţie.

O altă soluţie identificată de Ligă ar fi ca ajutoarele sociale să nu mai fie acordate celor apţi de muncă, ci doar acelora care au reală nevoie, care în mod evident nu pot munci, care sunt grav bolnavi, sau au o vârstă înaintată şi nu au nici o sursă de întreţinere a existenţei.

De asemenea, referitor la Legea nr. 52/2011, LAPAR cere simplificarea modalităţii de înregistrare în registrul de evidenţă a zilierilor, în sensul că în ascesta să fie înregistraţi zilierii când s-au prezentat pentru prima dată la muncă, când li se face instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă,deoarece înregistrarea zilnică în registru ocupă foarte mult timp în mod inutil.

Articole din aceeasi categorie