Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” – Tradiție, performanță, valori

La data de 5 decembrie 1870 se înființa, la Cluj, Institutul Regal de Stat pentru Învățătoare, care își va desfășura activitatea în clădirile actualei Clinici “Dominic Stanca”. Clădirea liceului de astăzi a fost construită în anii 1893 și 1894, Institutul pentru Învățătoare preluând-o în septembrie 1894.

Odată cu schimbarea administrației, în iunie 1919, printr-o hotărâre a Consiliului Dirigent, Institutul devine “Școala normală de fete” din Cluj.

Prin reforma învățământului din 1948, denumirea școlii se schimbă din Școală normală în Școală pedagogică de fete. Începând cu anul școlar 1954-1955, Școala pedagogică de fete își schimbă denumirea în Școală medie de cultură generală, în cadrul nomenclaturii școlilor din Cluj, purtând numele de Școala medie de fete Nr. 8, denumire care se va păstra până la mixtare, în anul școlar 1956-1957.

În consiliul profesoral din 3 martie 1958, pe baza prevederilor Decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 257/1956, directorul instituției propune acordarea numelui “Nicolae Bălcescu” Școlii medii Nr. 8 din Cluj. Astfel, din  13 decembrie 1958,  Școala medie Nr. 8 primește denumirea de Școala medie „Nicolae Bălcescu”.

În 1977 școala devine Liceul de matematică-fizică “Nicolae Bălcescu”,  pentru ca după cinci ani, la 1 iulie 1982, să se schimbe în Liceul Industrial „Nicolae Bălcescu”, în subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale, prin Decretul Consiliului de Stat Nr. 220/15 iunie 1982.

După Revoluția din 1989, la 1 septembrie 1990, liceul primește actuala denumire, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”.

Infrastructură

Liceul are profil teoretic, cu specializările matematică-informatică, științe ale naturii și  filologie.

În anul școlar 2018-2019, în instituția noastră învață 1.709 elevi, înscriși la ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal, în 61 de clase, fiind îndrumați de 100 de cadre didactice. Personalul didactic auxiliar este reprezentat de 7 persoane: secretare, laborant, bibliotecar, contabil, administrator.

Liceul își desfășoară activitatea în trei clădiri și două terenuri de sport (960 mp, respectiv 600 mp), situate pe un teren cu o suprafață de 10.980 mp.

Clădirea principală (nr. I) a fost construită în perioada 1893-1894, având regimul de înălțime S+P+E+M și o suprafață desfășurată de 8.780 mp. În clădire învață 1.117 elevi, folosind 24 săli de clasă, 12 laboratoare (trei de informatică, fizică, limba română, limbi străine, biologie, tehnologie, desen, muzică, istorie, religie), sală profesorală, sală festivă, sală de sport (164 mp), 10 cabinete pentru catedre, bibliotecă cu peste 25.000 de volume, cabinet medical, cabinet stomatologic, muzeu, săli de mese, cluburi (robotică, foto, radio, consiliul elevilor) și o capelă.

În clădirea II (924 mp) învață 384 de elevi din clasele primare, folosind 13 săli de clasă. Elevii claselor primare își desfășoară orele de sport în sala mică (139 mp) amenajată în acest corp de clădire, iar în clădirea III – construită în 1982 – învață, în 11 săli de clasă, 208 de elevi din clasele primare.

Oferta educațională

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde: învățământ primar ● învățământ gimnazial ● învățământ liceal – filiera teoretică, cu profilurile: real – specializarea matematică-informatică, intensiv informatică (două clase); real – specializarea științe ale naturii, intensiv engleză (o clasă); umanist – specializarea filologie, intensiv engleză (o clasă).

Misiune, viziune, valori

Școala noastră este o școală căutată și respectată în comunitate, oferind fiecărui elev oportunitatea de a contribui activ, inteligent, creativ și etic la o societate bazată pe cunoaștere.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” este una dintre instituțiile de învățământ cu tradiție din Cluj-Napoca, cu prestigiu, care onorează și obligă în același timp. Schimbarea și ancorarea ofertei educaționale la aceste realități, promovarea inovației, a managementului participativ, a muncii în echipă, formarea unei culturi organizaționale puternice a calității, eficienței, adaptarea la nevoile elevilor, părinților, la nevoile comunității și actualizarea competențelor personalului didactic pentru a face față acestor provocări reprezintă speranța parcurgerii cu succes a drumului european.

Performanțe

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” continuă o tradiție a excelenței în Cluj-Napoca, având rezultate remarcabile atât la nivelul olimpiadelor și concursurilor școlare,  cât și la cel al evaluărilor și examenelor naționale.

În anul școlar 2017-2018 s-a obținut media 8.9 la evaluarea națională, 9.64 fiind ultima medie de intrare la specializarea matematică-informatică. De asemenea, promovabilitatea la bacalaureat a fost de 100%, înregistrându-se media 9.17. În anul școlar trecut au avut loc 180 de participări și premii la olimpiade și concursuri județene, 58 la naționale și internaționale.

În anul școlar 2016-2017 media la evaluarea națională a fost 8.98, ultima medie de intrare la specializarea științele naturii fiind 9.67. S-a obținut promovabilitate de 100% la bacalaureat, cu media 9.24. Participările și premiile la olimpiade și concursuri județene au fost în număr de 196, 11 la cele regionale, 31 la naționale și 7  la internaționale. Un astfel de concurs a fost ZeroRobotics, organizat de MIT, în colaborare cu NASA și Agenția Spațială Europeană, în care școala noastră a participat la faza finală din Olanda, cu un grup de elevi coordonat de prof. Coțop Carmen.

Activități extrașcolare reprezentative

Activitățile extracurriculare, pentru valorizarea elevilor și integrarea acestora în spațiul cultural contemporan, merită toată atenția: proiectele înscrise în CAEJ, „Și eu știu muzică” și „Fericirea/Iubirea/Libertatea – între mit și realitate”, taberele de vară, cluburile de robotică, de fotografie și de teatru, piese de teatru în limbile română și engleză, concursurile și spectacolele artistice, târgurile caritabile, expozițiile de fotografie și pictură, lansările de carte, parteneriatele cu diverse instituții etc.

Personalități de succes

Dintre personalitățile marcante ale liceului nostru îi amintim pe: prof. univ. dr. Sergiu Nedevski, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ. dr. Mircea Diudea, președintele Societății Europene de Chimie Matematică; prof. univ. dr. Valentin Militaru, cadru didactic în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca; chirurgul Liviu Vlad, prof. univ. dr. în cadrul UMF Cluj; artistul plastic Nicolae Procopan, conf. univ. dr. în cadrul Universității de Artă și Design, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Liviu Mărghitaș, fost rector USAMV; matematicienii prof. univ. dr. Ioan Gavrea, cadru didactic în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” și prof. univ. dr. Florian Potra, cadru didactic al Universității Maryland Baltimore, din Statele Unite al Americii.

***

În societatea actuală, în care ritmul de viață este tot mai alert și, implicit, și acela de studiu, ajungându-se adesea la o abordare superficială a învățării, este nevoie de tineri motivați și bine pregătiți, prin puterea exemplului.

În acest context, în vederea păstrării tradiției și a valorilor cultivate de generații întregi, liceul nostru își așteaptă noii elevi într-un climat propice învățării, alături de cadre didactice profesioniste și într-o infrastructură educațională generoasă, diversă, care să vină în întâmpinarea cerințelor elevilor și a părinților.

Astfel, propunem o gamă variată de cursuri opționale la decizia școlii, adaptate specificului fiecărui profil, dar și intereselor diferite ale elevilor. De asemenea, elevii pot opta pentru activități extrașcolare sub îndrumarea cadrelor didactice, care să le modeleze personalitatea prin participări la concursuri, festivaluri, expoziții etc.

În speranța că tot mai mulți elevi își vor manifesta intenția să devină “bălcești”, ne exprimăm încrederea că renumele și valorile care ne reprezintă vor fi duse mai departe.

Director,
Marinela ZAMFIR

Articole din aceeasi categorie