Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” – Artă cu suflet

În ambianța culturală clujeană de după al doilea război mondial, un grup de intelectuali vizionari – rectorul Institului de Artă Român, Aurel Ciupe, decanul Facultății de Coregrafie, balerinul Roman Morawski și conferențiarul universitar Octavian Stroia au pus piatra de temelie a învățământului preuniversitar coregrafic.

Secția de coregrafie din cadrul Școlii Tehnice de Artă, înființată în 1949, s-a transformat, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri 1137/1950 de reorganizare a învățământului artistic, în Școala Elementară și Medie de Coregrafie, azi Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”.

Școala clujeană de balet poartă numele primului director – Octavian Stroia, cel care a condus destinul acestei instituții de învățământ vocațional-artistic până în 1971.

Secția de teatru, o completare inspirată a învățământului preuniversitar artistic, a fost înființată în anul 1998.

Spațiul pentru pregătire artistică 

Școala Elementară și Medie de Coregrafie avea, la începuturile sale, sediul administrativ pe strada Franciscanilor nr. 2. Orele de cultură generală, balet și pian s-au desfășurat în spații ale Universității Babeș-Bolyai, Conservatorului de Muzică și Institutului de Teatru și în locuințele private ale profesorilor până la 1 septembrie 1954, când s-a primit clădirea de pe strada Moților, numerele 5-7. Prin strădania lui Octavian Stroia, a fost construită, în anii 70, o clădire specială pentru balet pe Calea Turzii nr. 2.

Astăzi, Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” are trei clădiri și o bază materială modernă, adaptată nevoilor de pregătire artistică a elevilor celor două secții: săli de balet, cu piane, vestiare, croitorie și magazie pentru păstrarea costumelor de scenă, studiouri de teatru, studiouri pentru inițiere vocală (canto), săli de clasă, laboratoare de informatică, săli profesorale, cabinet medical, internat și cantină.

Misiune și viziune

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” Cluj-Napoca oferă educație vocațional-artistică elevilor talentați în cadrul a două specializări: coregrafie (inițiere coregrafică, balet, dans contemporan) și teatru.

Inițierea coregrafică a elevilor din învățământul primar în sistem suplimentar (ore de cultură generală la școala unde sunt arondați și ore de dans la Liceul de Coregrafie) este binevenită; copiii trăiesc experiențe noi în fascinanta lume a dansului, care îi ajută să-și descopere abilitățile și pasiunile.

Înscrierea unui copil în clasele a IV-a sau a V-a la o școală vocațional-artistică, specializarea coregrafie/ balet, învățământ integrat, înseamnă ore de cultură generală (limba română, matematică, limbi străine, istorie, geografie, informatică etc.) similare cu cele din învățământul de masă și ore de dans. Programul zilnic nu este semnificativ diferit ori foarte încărcat, pentru că educația fizică și cursurile opționale obișnuite se transformă în ore de dans.

La sfârșitul clasei a VIII-a, copilul are patru variante de parcurs educațional: continuă baletul, optează pentru secția de dans contemporan ori pentru cea de teatru (în toate cele trei cazuri trebuie să treacă printr-un test de aptitudini) sau optează pentru repartizarea computerizată la un alt profil, de la o altă școală.

La finalizarea ciclului liceal, elevii primesc atestat profesional nivel IV (balerin/ dansator), recunoscut internațional, care le dă dreptul să profeseze oriunde în lume. Balerinilor/ dansatorilor li se deschide poarta magică a spectacolelor profesioniste organizate de Operele Naționale din țară ori de companiile de dans de pretutindeni. Aprofundarea profesiei pentru a deveni coregrafi sau profesori de dans se poate realiza prin cursuri universitare, specializările coregrafie sau artele spectacolului.

Secția teatru este deschisă elevilor începând cu clasa a IX-a, admiterea fiind condiționată de promovarea unui test de aptitudini. Disciplinele de specialitate studiate în ciclul liceal (arta actorului, euritmie, istoria teatrului, artele spectacolului, management artistic) le oferă pregătirea certificată prin atestat profesional nivel IV. Lor le sunt accesibile facultățile de teatru și televiziune, cu șanse reale de a fi admiși.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” are internat și cantină, de care pot beneficia copii din alte localități. Costurile cu cazarea și masa sunt subvenționate parțial și o parte din ele se pot acoperi cu bursa de merit pe care o primesc cei care au media generală peste 8,50 și 10 la purtare.

Parteneriatele – oportunități de diversificare a experiențelor scenice

Parteneriatele cu instituțiile artistice de prestigiu din Cluj-Napoca – Opera Națională Română Cluj, Opera Maghiară, Teatrul de Păpuși „Puck”, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Facultatea de Teatru și Televiziune, Casa de Cultură a Studenților, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Artă, oferă elevilor cadrul de pregătire în spațiul public de care au nevoie pentru a performa.

Elevii școlii sunt distribuiți în spectacolele Operei Naționale Române Cluj (Don Quijote, City Beat/Carmen, Giselle, Zorba, Spărgătorul de nuci), beneficiază de workshopuri susținute de personalități ale dansului din țară și străinătate, participă la Olimpiada Națională de Coregrafie și de Arta Actorului și la numeroase concursuri, care le aduc premii și burse de studiu în străinătate.

Școala are parteneriate cu instituții similare din Danemarca (Esbjerg Kulturskole), Olanda (The Theater Havo VWO, Rotterdam) și Italia (Art4all Associazione Livorno) și un proiect de suflet cu  Colegiul Național de Coregrafie Chișinău, Republica Moldova.

Binefacerile educației artistice sunt incontestabile: dezvoltă abilitățile motorii și ritmice, stimulează creativitatea și capacitatea de comunicare, dezvoltă inteligența emoțională și abilitatea de adaptare la contexte noi.

Legături de suflet cu absolvenții

Când anii de școală se risipesc în cele patru zări, sipetul sufletului se umple încet cu amintiri neprețuite: întâia zi de școală, când vibrațiile vântului coboară primele frunze ruginii, călătoria în timp de la orele de istorie, misterele științelor și, dincolo de toate…, dansul – zbor spre lumină. Purtăm în suflet anii de școală și profesori care ne-au fost model și cărora am dori să le oferim, dincolo de granița timpului, florile recunoștinței noastre.

Promoții de absolvenți, unii dintre ei cu cariere impresionante (Edward Clug – directorul artistic al Companiei de Balet a Teatrului Național din Maribor, Slovenia; Gigel Ungureanu – directorul Baletului Operei Naționale București, Felicia Șerbănescu – prim-balerină la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța și coregrafă a Operei Naționale Române Cluj) simt nevoia de a păși grațios, după ani și ani, în sălile de balet sau studiourile de teatru în care s-au format, alături de foști profesori, ajunși la vârste venerabile. Aceste întâlniri emoționante sunt legătura permanentă între trecutul și prezentul învățământului preuniversitar coregrafic și teatral.

Director,
Prof. dr. Mariana PINTILIE

Articole din aceeasi categorie