Liceenii din medii defavorizate pot testa experienţa universitară la UBB

Universitatea Babeş-Bolyai a câştigat opt sub-proiecte pentru prevenirea abandonului şcolar şi sprijinirea tinerilor în alegerea viitoarei cariere, în cadrul proiectului ROSE, Schema de granturi pentru universităţi. Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

Facultatea de Fizică este una dintre cele opt facultăţi care au desfăşurat activităţi dedicate elevilor, în perioada 17-30 iulie, cu scopul de a familiariza elevii cu mediul universitar prin oferirea de cursuri şi activităţi complementare adaptate domeniului fizică. Astfel, prin proiectul intitulat „Fizica minunată – QUARC” s-a încercat o interconectare a activităţilor specifice fizicii (prelegeri şi activităţi experimentale) cu elemente de relaxare şi participare la activităţi culturale (excursii, vizite la obiective de interes cultural, activităţi sportive etc.). Anul acesta, beneficiarii au fost selectaţi de la liceele din localităţile Brad, judeţul Hunedoara şi Subcetate, Harghita.

Directorul de grant, prof. univ. dr. Grigore Damian, care activează la Facultatea de Fizică, fiind sensibil la problema educaţiei în rândul tinerilor, s-a gândit că poate face fizica atractivă împreună cu colegii dumnealui, cu studenţii facultăţii şi cu ajutorul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri al Universităţii Babeş-Bolyai (CCARMA UBB). Proiectul urmează să se deruleze pe parcursul a trei ani, timp în care 75 de elevi care provin din medii defavorizate vor beneficia de programe de cunoaştere ştiinţifică şi învăţare, consiliere profesională şi orientare în carieră sau activităţi recreative şi culturale. În urma acestor experienţe de mediu universitar se preconizează că elevii vor avea o mai bună orientare profesională şi, implicit, va scădea abandonul şcolar în primii ani de studenţie. La finalul sesiunilor de învăţare, echipa de proiect, împreună cu coordonatorul principal, îşi propun să scoată o carte care să cuprindă suportul cursurilor, dar şi tehnici şi metode de învăţare care ar putea să fie de folos celor care îşi doresc să creeze astfel de proiecte pe viitor.

Astfel de programe de vară de tip punte sunt foarte necesare, iar implicarea Universităţii Babeş-Bolyai în crearea unui cadru care permite experienţa universitară timpurie, menit să îi familiarizeze pe elevi cu mediul academic şi să iniţieze o dezvoltare a abilităţilor relevante pentru succesul în învăţământul superior, poate fi un pas înainte pentru viitoarele generaţii.

Adrian MLEŞNIŢE

Articole din aceeasi categorie