Legea vaccinării: Consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat, dacă părinţii nu şi-au exprimat refuzul în scris

Proiectul Legii vaccinării prevede că, în cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat, iar excepţie fac doar situaţiile în care părinţii sau persoana responsabilă refuză în scris la medicul de familie vaccinarea copilului minor. Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale de vaccinare care are în evidenţa sa copilul minor are obligaţia de a informa în timp util persoana responsabilă asupra Calendarului Naţional de Vaccinare, se arată în varianta de proiect obţinută de AGERPRES.

Sunt obligatorii: vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii; vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare; vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private; vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică.

Potrivit legii, părintele sau persoana responsabilă, în cazul copilului minor, este scutit de obligaţia prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicaţie definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situaţia în care prezintă medicului care are în evidenţa sa minorul o certificare a situaţiei invocate. Certificarea contraindicaţiei de vaccinare a minorului se realizează de către Comisia Judeţeană de Vaccinare din judeţul de domiciliu al copilului, la solicitarea părintelui ori, după caz, a altei persoane responsabile şi în baza dovezilor medicale prezentate.

La data înscrierii copiilor sau a adulţilor într-o unitate de învăţământ sau într-o altă colectivitate, aceasta are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste sau să infirme efectuarea vaccinărilor obligatorii, mai prevede proiectul de lege.

Medicii de familie sunt obligaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege ori dacă interesul copilului prevalează, să asigure confidenţialitatea datelor privind antecedentele vaccinale ale copilului, atât ale vaccinurilor efectuate în cabinet, cât şi a celor efectuate la alţi furnizori de servicii medicale de vaccinare; să pună la dispoziţia pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creşterea şi educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverinţe sau a unui alt document formalizat; să informeze părinţii sau alt reprezentant legal, după caz, asupra drepturilor şi obligaţiilor la înscrierea copilului pe lista proprie; să comunice Serviciului Public de Asistenţă Socială cazurile în care părinţii sau persoana responsabilă, după caz, nu desemnează persoana care va însoţi copilul la vaccinare; să informeze gravida în ultimul trimestru de sarcină privind vaccinările care urmează să fie administrate nou-născutului în maternitate.

De asemenea, la luarea în evidenţă a nou-născutului, medicul de familie are obligaţia să informeze părinţii sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Naţional de Vaccinare, dar şi despre posibilitatea de a suplimenta schema naţională cu vaccinurile recomandate.

Unităţile de învăţământ, precum şi alte instituţii în care sunt colectivităţi de copii, vor fi obligate să efectueze informarea copiilor cu privire la vaccinare; să transmită Comisiei Judeţene de Vaccinare şi celei a Municipiului Bucureşti din cadrul DSP o listă privind copiii care nu au fost vaccinaţi, conform Calendarului Naţional de Vaccinare; să ofere părinţilor sau altor reprezentanţi legal, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinaţi din cadrul şcolii.

Potrivit noii legi, părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului sunt obligaţi să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei, în cazul vaccinărilor obligatorii, şi să se prezinte, în cazul în care sunt convocaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare.

Potrivit proiectului, părinţii sau reprezentanţii legali ai minorului pot fi amendaţi cu sume de la 5.000 de lei la 10.000 de lei în cazul în care nu prezintă copilul la vaccinare după ce au fost consiliaţi de comisia judeţeană de vaccinare sau a municipiului Bucureşti. Cu aceeaşi amendă vor fi sancţionaţi şi medicii de familie care nu vor îndeplini obligaţiile ce le revin din lege.

Totodată, în lege se mai prevede că statul, prin Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării, precum şi compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relaţiile de cauzalitate. Tipurile de reacţii adverse postvaccinare şi măsurile compensatorii se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului României, iar confirmarea reacţiilor adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face de către de Grupul Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare. În situaţia în care reacţiile adverse sunt datorate unor deficienţe imputabile producătorului vaccinului statul român va urmări recuperarea contravalorii plătită ca măsură compensatorie.

Articole din aceeasi categorie