Legea de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, modificată

Senatul a adoptat joi, în calitate de for decizional, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, prin care se stabileşte, printre altele, că această instituţie prezintă anual Parlamentului un raport de activitate.

Propunerea legislativă, iniţiată de un grup de parlamentari PSD şi PNL, are ca scop, menţionat în raportul Comisiei de buget a Senatului, corelarea prevederilor actualei legi a Curţii de Conturi cu standardele internaţionale de audit şi o mai bună transparenţă şi responsabilitate în gestionarea fondurilor din sectorul public şi în administrarea patrimoniului.

Dacă în legea în vigoare Curtea de Conturi prezenta Parlamentului doar un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând neregulile constatate, în proiectul adoptat de Senat Curtea de Conturi prezintă Parlamentului încă două rapoarte pe lângă cel stipulat anterior şi anume un raport anual de activitate a Curţii de Conturi şi raportul public anual referitor la stadiul implementării recomandărilor formulate ca urmare a activităţilor specifice desfăşurate.

Potrivit actului normativ, adoptat cu 76 de voturi “pentru”, 7 – “împotrivă” şi 5 abţineri, la cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice şi raportează cele constatate. “Autoritatea de audit este singura autoritate naţională competentă să efectueze audit public, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională, putând realiza verificări la sediile entităţii auditate şi ale beneficiarilor de fonduri nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană, precum şi la locul de implementare a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană”, se arată în proiectul adoptat.

Articole din aceeasi categorie