Lansare de carte

Editura Ecou Transilvan a fost gazda generosului eveniment de prezentare a volumului de versuri „Întoarcerea genezei în cuvinte” de Vasile Tărţan, vineri, 8 septembrie 2017, ora 12.30, la Uniunea Scriitorilor, filiala Cluj-Napoca.

Vasile Tărţan, născut în Satu Mare, absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cântăreţ de operă la Craiova şi Mannheim, Germania, ne dezvăluie în filele volumului „Întoarcerea genezei în cuvinte” (Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2017) o lume lăuntrică ce stă sub semnul unei universalităţi cople-şitoare.

Poeziile sale adunate în acest volum deschid spa-ţiul unor dezba-teri morale într-o poezie de înaltă spiritualitate, concentrată pe eul liric, susţinută de tonalitatea aforistică; versurile reprezintă naşterea unei lumi în cuvinte, o lume care cuprinde lucrurile văzute şi nevăzute ce ţin în primul rând de spiritul uman, atât de versatil şi complex, dăruită cu gene-rozitate ochilor cititorului, nu doar ochilor fizici, ci şi celui spiritual, atotcuprinzător, pe care fiecare om este dator a şi-l deschide asupra lumii şi asupra sieşi.

În multe din versurile lui Vasile Tărţan vedem o întorsătură biblică a frazei, multe metafore rever-be-rante şi o muzicalitate subtilă. Poetul acestor versuri transmite o emoţie tot mai puternică, cu fiecare nou cuvânt ce îi curge din inimă prin degete; poezia sa modernă luminează, cu sfială pe alocuri, geneza în cuvinte, alinând condiţia umană, purtându-ne printr-o călătorie fără început şi fără sfârşit, între tăcere şi rostire. Grija pentru cultivarea sinelui şi a tot ceea ce atinge reiese prin porii fiecărui vers al intelectualului, talentatului Vasile Tărţan, care trăieşte pe melea-gurile Germaniei, dar care nu a uitat niciodată de rădăcini, de ţara şi locurile natale.

Pe lângă calitatea de iscusit poet, autorul reuşeşte prin poeziile sale să transmită imboldul de a căuta cu curaj în propria fiinţă, de a îndrăzni să ne punem întrebări, cu riscul de a ne lua o viaţă pentru a ne găsi răspunsurile, sau chiar a nu le găsi în această viaţă.

Generoasa intenţie a autorului şiroieşte din imensa do-rinţă de a lăsa patrimoniu semenilor săi căutări din pro-pria experienţă de viaţă, bogat trăită, introspectivă, consacrată înălţării spirituale şi împli-nirii de sine. Acesta este mesajul acestui puter-nic volum, care acceptă condiţia umană ca pe o permanentă luptă a omului cu sinele pentru a se autodepăşi.

Nadia FĂRCAŞ

Articole din aceeasi categorie