La Tureni, noile investiţii vor spori confortul civic

Este o mare plăcere să-ţi rătăceşti paşii prin rezervaţia sălbatică a Cheilor Tureniului, în acest mijloc de aprilie generos în căldură şi verde crud, brodat cu o floră spontană ce te îmbie să-i inspiri parfumul, în timp ce albinele îi…fură nectarul cu ale lui virtuţi mirifice.

Am hălăduit, precum în anii copilăriei, prin acest splendid areal geografic al localităţii dintre Apuseni şi Câmpia Transilvaniei, până ce doamna Daniela Elena Mănăilă, primarul comunei Tureni, şi-a rezolvat problemele punctuale de pe agenda zilei, provocând-o la un scurt dialog pe dimensiunile programelor investiţionale.

– Rep. Cu aproape doi ani în urmă, doamna primar, ne prezentaţi frumosul Centru de informare turistică, obiectiv construit pe locul unui grajd în dezafectare, investiţie care a atras, din fonduri europene, 233 de mii de euro.

Aveţi cel mai frumos şi cel mai dotat Centru turistic, cu birouri, sală de conferinţe, cinci grupuri sanitare pentru turişti, spaţii de cazare pentru situaţii de urgenţă, Tv, frigi-dere, cuptor cu microunde, aragaz, calculatoare, im-primantă, aparatură de proiecţie etc.

Cu ce proiecte deschideţi investiţiile acestui an al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 ?

– Daniela Mănăilă: Pot afirma cu certitudine că eforturile noastre de a realiza proiecte eligibile necesare creşterii permanente a confortului edilitar – gospodăresc în spaţiul ce-l administrăm cu multă atenţie şi responsabilitate civică, vor aduce satisfacţie multor locuitori din comuna noastră.

Nu peste mult timp vom începe lucrările de modernizare a străzilor şi drumurilor comunale care vor însuma o lungime de 8 km, iar valoarea finanţării ajunge la suma de 1,5 milioane euro.

În acest proiect intră 20 de străzi din localitatea Tureni şi trei din Miceşti, străzi care vor primi şi…cuvenitul botez stabilit prin hotărâre a deliberativului local. Licitaţia a fost făcută, contractul de execuţie a fost semnat cu Compania Naţională de Investiţii, şi culmea, deşi au participat 12 firme, nu am avut nicio contestaţie, lucru mai rar întâlnit în ultimii ani!

– Rep. Apropo de drumuri, doamna Mănăilă, am observat că pe segmentul DN 1 – Tureni – Turda – Petreşti, sunt plombe proaspăt aplicate.

– Daniela Mănăilă: Da, pe acest tronson al drumului judeţean 103 L, care se află în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, se fac lucrările de reparaţii curente care se vor finaliza cu aplicarea unui covor asfaltic nou, sens în care mulţumim factorilor decidenţi datorită faptului că de aceste îmbunătăţiri beneficiază şi comunitatea noastră.

– Rep. Revenind la investiţiile comunei, care este al doilea şantier al acestui an, şi în ce îl concretizaţi?

– Daniela Mănăilă: Cu sprijinul Ministerului Dezvoltării am trecut la capitolul investiţii posibile şi realizabile în 2018, a proiectului Sălii de sport necesară programului educaţional şi de pregătire a elevilor din şcoala gimnazială, sens în care a fost aprobată finanţarea, iar noi, la nivelul administraţiei locale, am realizat studiile geo şi topo, pentru a uşura demararea lucrărilor de construcţie şi dotare cu cele necesare menirii acestui obiectiv.

Tot la obiective investiţionale, dar din bugetul propriu, începem, în vară, construcţia unei Capele, care din motive care nu ne aparţin, nu are amplasare lângă cimitir, cum ar fi mai firesc, ci în spatele Poliţiei din localitate.

Pentru a reda în toată plenitudinea sa dimensiunile şantierelor noastre, trebuie să menţionez şi faptul că începem lucrările de reabilitare a Căminului cultural prin lambrisarea sălii de spectacole, a celorlalte încăperi, zugrăveli şi alte lucrări impuse de igienizarea acestui lăcaş de cultură, al cărui perimetru exterior, comun cu al Grădiniţei, va suporta lucrări de pavaj şi joacă pentru cei mici.

– Rep. Mulţumindu-vă, doamna primar, pentru amabilitatea cu care aţi răspuns la întrebările ziarului Făclia, vă rugăm să spuneţi locuitorilor din Tureni şi cititorilor acestui cotidian, ce se întâmplă cu reţeaua de apă şi canalizare, care stă nefolosită de aproximativ doi ani de zile ?

– Daniela Mănăilă: Este chiar dureros şi atipic să finalizezi o investiţie atât de mare şi de necesară vieţii de zi cu zi a sute de familii dispuse de o parte şi de alta a celor 8 km de reţea de distribuţie, şi să stea în aşteptarea avizelor de la Agenţia de mediu, Apele române şi Direcţia de sănătate publică.

Birocraţia, acest flagel incurabil şi păgubos, trebuie eradicat cât mai curând posibil. De doi ani aşteptăm OK – ul acestor servicii publice, dar când le primim de la unul, expiră acceptul de la celălalt, şi iar dosare, iar drumuri, bani şi timp pierdut. Acum, în sfârşit, am reuşit performanţa de a le avea pe toate şi până în 15 mai să predăm investiţia Companiei de apă Turda, spre exploatare, încât să putem spăla şi dezinfecta din nou reţeaua de distribuţie şi să curgă apa curată atât de necesară vieţii noastre şi investitorilor ce au venit şi vor veni la Tureni, unde vor găsi condiţii propice dezvoltării.

Dialog consemnat de Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie