La Sâncraiu, sporeşte permanent confortul edilitar – gospodăresc

– Dialog cu ing. Poka Andrei – Gheorghe, primarul acestei comune –

Aflată în tranzitul dintre Huedin şi Apuseni, comuna Sâncraiu nu cunoaşte în aceste zile temperaturile…pişcătoare ale anotimpului rece specific zonei montane, ba mai mult, viaţa cotidiană de aici emană o linişte odihnitoare lipsită de culoarea anotimpului.

În sediul administraţiei locale activitatea îşi respectă cutumele sale zilnice, primarul îşi pregăteşte raportul anual de activitate, sprijină compartimentele de specialitate în definitivarea situaţiei economico-financiare pe anul trecut, a bugetului de venituri şi cheltuieli a anului în curs, dar şi a proiectelor ce vor fi implementate în 2018.

Şi cum bilanţul împlinirilor pe anul trecut se află deja în mapa primarului acestei comune ce şi-a creat deja un interesant brand turistic european, l-am rugat pe domnul Poka Andrei – Gheorghe, să prezinte ziarului Făclia, punctual, principalele repere investiţionale ce au contribuit la sporirea confortului edilitar – gospodăresc în 2017.

– Rep. Vă rog, domnule primar să rânduiţi dv priorităţile.

– Poka A. Aş începe prin a menţiona faptul că marile investiţii în infrastructura comunei au fost împlinite în anii trecuţi, sens în care amintesc că în toate localităţile componente unităţii noastre teritoriale sunt asigurate condiţii decente de viaţă. Căile de acces sunt asfaltate, avem apă curentă şi canalizare, unităţile de învăţământ şi cultură dispun de ce este necesar procesului instructiv – educativ, cultural – artistic şi sportiv, iar spiritul de buni gospodari promovat de administraţie şi locuitorii comunei au conectat Sâncraiul la circuitul turistic internaţional.

– Rep. Aveţi foarte multe pensiuni agroturistice, ba chiar unele funcţionează cu programări.

– Poka A. Aşa este. La zi, avem 42 de pensiuni brevetate care oferă turiştilor excelente condiţii de cazare şi meniuri tradiţionale din produse obţinute prin truda gospodarilor noştri, din pachetul oferit nu lipsesc vizitele la obiectivele turistice din zona Apusenilor, barajele hidrografice, Muzeul Goga, Casa Ady Endre, Casa tradiţională a localităţii Sâncraiu, iat ţinutul Călatei este admirat din căruţe trase de cai şi sănii când este zăpadă. Seri distractive şi diferite concursuri îmbogăţesc paleta manifestărilor turistice şi distractive. Sigur sunt şi alte iniţiative bine venite, cum au fost şi vor fi, Zilele comunei, Festivalul gemului de măceşe etc.

– Rep. Raportul anual al primarului cuprinde o multitudine de activităţi investiţionale. Vă rog enumeraţi câteva din ele.

– Poka A. Pe linia modernizării am reuşit să schimbăm reţeaua de alimentare cu energie electrică în satele Domoşu şi Horlacea, sens în care am înlocuit stâlpii de aducţiune, transformatoarele, conductorii electrici şi branşamentele gospodăriilor. Tot la acest capitol am reuşit să extindem reţeaua de energie la Sâncraiu şi să montăm noi corpuri de iluminat public. La această dată suntem în stadiul de finalizare a lucrărilor de montare lampadare la Canalul Morii, în parcul Sf. Ştefan, parcul central, străduţa Minya şi pe trotuarul ce duce spre Bacsmege.

– Am reţinut, domnule primar, că sunteţi pregătiţi să aplicaţi în practică noul Plan Urbanistic General al comunei, dar am sesizat şi faptul că se construieşte frumos, cu gust şi chiar se reabilitează multe unităţi de interes public.

– Poka A. Ne europenizăm pe zi ce trece, sens în care am continuat lucrările de amenajare trotuare în localităţile Domoşu, Horlacea, Sâncraiu şi în curtea Şcolii Ady Endre, am reabilitat Dispensarul uman, schimbând uşile, geamurile, rezolvând încălzirea şi zugrăvit interior şi exterior.

Canalul Morii a fost consolidat cu zid de piatră finisat, iar lungimea lui este flancată cu decor florar. Un alt zid de sprijin am ridicat în zona Casei de nunţi, iar un gard de protecţie am înălţat în parcul Sf. Ştefan şi Casa tradiţională.

Cu sprijinul Consiliului judeţean, am reuşit să reabilităm şi să mărim suprafaţa podului peste canalul Morii, am consolidat podul de pe Valea Călatei, iar dj 103J a fost asfaltat pe 2 km. şi montaţi câtiva parapeţi pentru siguranţa circulaţiei.

Din bugetul comunei am amenajat porţiuni de şanţuri betonate în Horlacea şi Sâncraiu, garduri de protecţie pentru podul de pe Valea lui Băl, am aplicat piatră ornamentală pe pereţii clădirii taberei şi a şcolii cu clasele primare.

La Aluniş, un sat de un pitoresc mirific, am refăcut acoperişul fostei şcoli care a fost distrus în urma unei furtuni.

– Rep. Raportul dumneavoastră este destul de substanţial în realizări, motiv pentru care locuitorii comunei v-au încredinţat cinci mandate de şef al administraţiei locale. Mulţumindu-vă pentru amabilitatea cu care a-ţi răspuns întrebărilor noastre, vă rog, domnule primar Andrei Poka, să încheiem acest dialog prin a puncta trei obiective din priorităţile acestui început de an, în care şi sâncrăienii sunt conectaţi la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri din 1918.

– Poka A. În acest prim trimestru al acestui an jubiliar sperăm că obţinem fondurile europene necesare montării panourilor solare necesare încălzirii apei menajere pentru internatul şi bucătăria şcolii gimnaziale, înfiinţarea unui sistem video pentru creşterea siguranţei populaţiei şi a miilor de turişti ce poposesc la noi în toate anotimpurile şi construirea unei baze sportive multifuncţionale în perimetrul şcolii Ady Endre. Sunt investiţii ce vor spori dotările acestei comune ce înnobilează prin curăţenie şi ospitalitate întreaga zonă geografică a Călatei de sub coama Apusenilor.

Dialog consemnat de Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie