La mulţi ani Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj

Asociația Patronilor și Meseriașilor (APM) Cluj aniversează , în 9 ianuarie, 28 ani de activitate continuă. În continuare vă prezentăm comunicatul Asociaţiei, însoţit de aprecierea noastră.

Suntem prima asociație patronală reînființată după 1989, actul de înregistrare al acesteia în Registrul Asociaților și Fundațiilor Cluj fiind datat 9 ianuarie 1990. Ulterior, după afilierea la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în 1992, ca membru fondator, APM Cluj a fost decretată ca CEA MAI VECHE ORGANIZAȚIE PATRONALĂ din EUROPA, atestată documentar.
APM Cluj s-a impus de la bun început ca cea mai autorizată portavoce a patronilor clujeni, fiind singura organizație patronală clujeană care, în cele două decenii de activitate susținută în beneficiul întreprinzătorilor privați, a reușit să reprezinte permanent și să apere interesle acestora în structurile de dialog social instituite în cadrul Prefecturii și Consiliului Județean Cluj ori al serviciilor publice deconcentrate care au responsabilități delegate pentru sectorul IMM-urilor.
Din 2008, APM Cluj a preluat președenția Federației Patronatelor de IMM-uri din Regiunea Nord-Vest, implicându-se activ în asigurarea unui mediu de afaceri propice dezvoltării durabile a IMM-urilor la nivel regional.
„Ca unul din principalii actori pe scena socială, patronatul trebuie să fie vocea autorizată a celor care investesc în inițierea și consolidarea sectorului economic privat în România.
Comunitatea Europeană a impus reguli dure de joc pe piața unică, care, departe de a mai putea oferi o protecție exclusivistă, este supusă la rândul ei unor presiuni enorme de marile puteri economice extra comunitare.
În acest context, dubla responsabilitate a unui patronat este aceea de a asigura șanse egale pentru membrii săi în relația lor cu ceilalți competitori de pe piața comercială dar și cu principalii actori sociali: sindicatele și structurile administrației publice.
S-ar putea crede că suntem prea mici într-un razboi așa mare, dar determinarea noastră de a impune reguli avantajoase pentru mediul de afaceri rezidă în faptul că avem reprezentativitatea și instrumentele necesare pentru această acțiune.” spune Augustin Feneșan, președinte leAPM Cluj

Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj este continuatoarea legală a organizației Asociația Profesională Liberală a Micilor Meseriași din județul Cluj (APLMM Cluj), fondată în 9 ianuarie 1990, în baza Legii nr. 21-1924 și înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă Judecătoria Cluj la nr. 20/1990, prin încheierea nr.2 din 24 ianuarie 1990.
În 1991, date fiind modificările apărute în legislația românească, APLMM Cluj a fost reorganizată în Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj, fapt consemnat prin încheierea nr.105/19.07.1991, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca la nr.104/1991.
Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj este continuatoarea de drept și succesoarea legală a primei organizații profesionale din Cluj, înființată, după abrogarea breslelor din Transilvania, sub denumirea de Reuniunea Sodalilor Români din Cluj. Fondată în 26 februarie 1871, prima organizație clujeană a meseriașilor români a fost recunoscută de oficialitățile vremii de-abia în 1875. Transformată ulterior în Reuniunea Meseriașilor, Comercianților și Industriașilor Români din Cluj, această organizație a constituit nucleul în jurul căruia a fost înființată Centrala Reuniunilor de Meseriași, Comercianți și Muncitori din România, cu sediul în Cluj, în perioada interbelică.
În 1924, Reuniunea Meseriașilor și Comercianților Români din Cluj cunoaște o revigorare a activităţii sale. Pentru a se face mai bine cunoscută și pentru a intra în atenția factorilor care puteau să o sprijine în realizarea obiectivelor sale statutare, Reuniunea a ales din rândul personalităților românești primii membri de onoare de după Unirea Transilvaniei cu România. Acest titlu a fost conferit istoricului Nicolae Iorga, generalului de divizie Nicolae Petala, episcopului ortodox al Clujului Nicolae Ivan, episcopului greco-catolic al Gherlei și Clujului Iuliu Hossu. În octombrie 1938, printr-un decret-lege, Carol al II-lea înființează breslele ca substitut al organizațiilor de tip patronal.

„Fără această clasă de mijloc consolidată, întărită și bine închegheată materialicește, validitatea noastră va merge cu încetineală, iar alții, cu numărul lor, pregătirea și averea lor, vor conduce multă vreme viața industrială, beneficiind de toate avantagiile organizării lor vechi și consolidate.”
Cluj, 1 iunie 1924, Nicolae Ivan, Episcopul Clujului

Articole din aceeasi categorie