La galeria de artă „Mariana Berinde” – Expoziţia ION AUREL GÂRJOABĂ

După impresia deosebită determinată de expoziţia de pictură deschisă cu un an în urmă la galeria clujeană, patronată cu inspiraţie şi exigenţă de ing. Mariana Berinde, când reputatul plastician argeşean Ioan Aurel Gârjoabă (n. 1939) şi-a mărturisit cu nobilă distincţie condiţia de veritabil continuator de spiritualitate românească, acum iubitorii de artă autentică au din nou privilegiul contemplării în compania unei admirabile sinteze creative în elegantul spaţiu de pe Calea Dorobanţilor 99-100, Cluj-Napoca. E ambianţa unde cu o relevabilă peridiocitate sunt etalate de mai bine de cinci ani mostre de creativitate originală, semnificativă pe ecranul diversificat al artei din cotidianul românesc.

Ion Aurel Gârjoabă s-a impus cu decenii în urmă ca un spirit febril şi tenace, conferind argumentului cromatic articulaţii încărcate de sevă şi semnificaţii. Cu o pensulaţie tot mai abil stăpânită – cu naturaleţe şi limpezime în gând şi trăire – şi-a desăvârşit operă distinctă, integrată în numeroase colecţii publice şi particulare din ţară şi străinătate : România, Belgia, Franţa, Germania, Olanda, Anglia, Grecia, Rusia, Suedia, SUA s.a. Tot mai cunoscut şi apreciat, s-a afirmat treptat ca o referenţială prezenţă în prestigioase tabere şi simpozioane de creaţie, multe cu participare internaţională, semn de recunoaştere a contribuţiei viguroase de promovare a artei la cotele unui ridicat statut valoric.

Prin cele cca 40 de proaspete imagini, desăvârşite în tehnică mixtă (acuarelă, tempera, pastel), Ion Aurel Gârjoabă, cu benefică statornicire şi activare în istorica vatră multiseculară Curtea de Argeş, face încă o dată dovada unei impresionante lejerităţi a gestului creativ, distribuind culoarea în fluxuri continuative care imprimă suprafeţelor o cuceritoare senzaţie de vibraţie tonifiantă. Repertoriul inspirativ este animat prioritar de spectacolul peisagistic pe aria diverselor anotimpuri, transpus în vectori de expresivitate sintetizatoare de fenomen natural restituit în esenţe de atmosferă şi climat. Nu-l interesează a reda anecdotica vizibilului perisabil şi prin măiestrit filon stilistic punctează simplificat poetica unei fecunde interiorităţi. Se simte în totul manifestarea unui robust fior liric care asigură interferenţelor cromatice rafinate şi pătrunzătoare sonorităţi.

Definitorie pentru viziunea pictorului Ion Aurel Gârjoabă s-a configurat preocuparea pentru fina modulare a fluxului luministic, manifestat sub generoasa înrâurire a nimbului solar. Operează dezivolt cu game în dominantă, când calde, când reci, pentru a surprinde şi releva specificitatea unui crâmpei de realitate proiectat pe ecranul vremii. Întrezărim din adierile freamătului cromatic răcoarea dimineţilor, ardoarea amiezilor sau fascinaţia amurgului. Alături de unduirile frecvente ale succesiunilor colinare, întregite şi înnobilate adesea cu ritmica unor suple vestigii arhitectonice, încărcate de farmec şi caldă afectivitate, se insinuează evocator atât precipitările universului celest, cât şi învolburările enigmatice ale acvaticului abundent în zona spaţiului marin.

În ansamblul său, creaţia maestrului Ion Aurel Gârjoabă se condensează într-o emoţionantă pledoarie asupra frumuseţii particulare a peisajului şi climatului românesc, transfigurat în toată splendoarea intensităţilor poetice de lumină, culoare şi bucurie existenţială.

Negoiţă LĂPTOIU

Articole din aceeasi categorie