La GAL Someş-Nadăş pot fi depuse proiecte de finanţare a afacerilor în sectorul agricol şi non-agricol

Cei interesaţi să-şi deschidă o afacere în mediul rural, în sectorul agricol sau non-agricol, îşi pot depune proiectele de dezvoltare a investiţiei, până la finalul acestei luni, la Asociaţia Grupul de Acţiune Local (GAL) Someş-Nadăş.

Această sesiune de finanţare este deschisă pe două măsuri rezervate afacerilor din mediul rural.

Măsura M5.6A – investiţii în active fizice non-agricole, care răspund nevoii de dezvoltare şi diversificare, sprijină financiar iniţiativele oamenilor ce lucrează în acest mediu şi au ca finalitate dezvoltarea economiei locale. Sunt eligibile proiecte din domenii, precum fabricarea de produse textile, îmbrăcăminte, marochinărie, articole de hârtie şi carton, fabricarea produselor chimice şi farmaceutice, activităţi de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje, echipamente, fabricarea de produse electrice, electronice, metalice, maşini, utilaje şi echipamente etc.

De asemenea, prin M5.6A, ţine să precizeze Bogdan Rusu, directorul executiv al GAL Someş-Nadăş, cei interesaţi pot înfiinţa o afacere de furnizare de servicii medicale, sociale, sanitar – veterinare, reparaţii de maşini, unelte sau obiecte casnice, servicii de consultanţă sau contabilitate, servicii juridice, de audit, servicii în IT, servicii tehnice sauadministrative etc. De asemenea, sunt eligibile şi investiţiile pentru infrastructură în unitătile de primire turistică de tip agroturistic, proiecte de activităţi de agrement, precum şi investiţiile pentru producţia de combustibil din biomasă, în vederea comercializării.

Măsura M6.2A – investiţii în activităţi fizice agricole, susţine, în principal, investiţiile în activităţi meşteşugăreşti, precum olăritul, brodatul, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc. Măsura M6.2A facilitează acordarea unprijin financiar agricultorilor, pentru investiţii în achiziţia / modernizarea propriilor exploataţii agricole, precum şi pentru stimularea dezvoltării capacităţii structurilor asociative care deservesc o populaţie mai mare decât exploataţiile individuale. Printre investiţiile eligibile ale măsurii M6.2A se mai numără investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, investiţii în înfiinţarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, investiţii în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum şi investiţii în vederea comercializării acestora.

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă până în 28 februarie 2018, iar dosarele pot fi depuse la sediul GAL Someş-Nadăş (comuna Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 170). Detalii despre aceste măsuri de finanţare, precum şi întreaga documentaţie necesară sunt disponibile pe site-ul Asociaţiei GAL Someş-Nadăş – www.galsn.ro, pe pagina de Facebook a asociaţiei sau la adresa de email: galsomesnadas@gmail.com.

D. VATAU

Articole din aceeasi categorie