La Frata, o nouă investiție, tot de interes public

Ceea ce impresionează în aceste zile în zona Câmpiei Transilvane, sunt terenurile mănoase ce gem pur și simplu, sub povara roadelor toamnei. 2018, acest solitar an al Centenarului, a fost hărăzit culturilor de porumb și floarea soarelui, ba chiar și al fructelor, sfeclei de zahăr și furajelor, fapt confirmat chiar de primarul comunei Frata, dl. Vasile Trif, posesor al unei livezi familiale de pomi fructiferi și dl. Dumitru Chiorean, unul din numeroșii fermieri ai acestei localitatăți ce produce sute de tone de cereale pentru unitățile procesatoare. De fapt, Frata este o comună suficient de viguroasă în multe sectoare ale dezvoltării sale. Bunăoară, infrastructura nu prezintă motive de îngrijorare, sănătatea are condiții materiale bune ca și cultura, iar învățământul nu duce lipsă de cadre didactice bine pregătite, fapt confirmat de prezența și rezultatele obținute de elevi la olimpiade și diferite concursuri tematice școlare.
Primăria, Școala, Căminul cultural, fostul Spital, Centrul de Informare Turistică și cele două lăcașuri de cult,Ortodox și greco – catolic, sunt instituțiile cheie ce dau personalitate localității dintre Mociu și Ceanu Mare. Și cum viața omului este dimensionată pe pământ, primarul Vasile Trif, în comuniune cu preoții ce slujesc în Bisericile ortodoxă, greco – catolică, reformată, penticostală și adventistă, au găsit de cuvință să construiască o Capelă care să servească la toate ceremonialele tradiționale ce însoțesc trecerea omului la cele vejnice. Proiectul întocmit de administrația comunei a fost definitivat chiar în primul trimestru al acestui an, iar bugetarea investiției a fost asigurată de comună și Consiliul județean, suma consumată fiind de 464.000 lei.
Chiar dacă nu le dăm numele, sunt și constructori care se țin de cuvânt, poate tocmai de aceea îi și felicita, joi, primarul Trif, care spunea că din 9 martie a c , până în 28 octombrie s-a construit și amenajat tot ce se vede pe cei 950 mp dintre bisericile ortodoxă și greco – catolică.
Da, aici s-a născut arhiepiscopul Ioan Ploscaru, și tot aici s-a ridicat una dintre cele mai spațioase și chiar modernă Capelă din mediul rural, care dispune de sala de priveghi și ceremonii religioase, sală frigorifică pentru depunerea celor decedați, sală pentru preoți, grupuri sanitare și cabine de duș.
Perimetrul exterior este împrejmuit cu gard de ciment și metal, pavajul are și el sute de mp, iar de jur- împrejur, sunt plantați zeci de tuia și pregătite rondouri pentru plantat flori. Slujba de sfințire a noii capele a fost asigurată de ÎPS mitropolit Andrei Andreicuț, cu un sobor de preoți, la care au participat sute de locuitorii ai satului și comunei.
În cadrul ceremonialului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a felicitat primarul comunei Frata pentru această frumoasă realizare care este tot un loc de rugăciune și despărțire de cei dragi, iar în semn de mare apreciere, i-a conferit domnului Vasile Trif Ordinul ,, Mihai Vodă’’. Și cum în calendarul evenimentelor bisericești a fost ziua Pomenirii morților, slujba din Biserica greco – catolică Frata a fost săvârșită de Preasfinția Sa, Episcopul Florin Crihălmeanu, care, apoi, a onorat acest eveniment de inaugurarea Capelei, unde a făcut și slujba de pomenire a celor trecuți la cele veșnice, felicitând primarul, consilul local și preoții, la fel ca și ÎPS Andrei, pentru această construcție de mare utilitate pentru comunitatea locală.
Înalții prelați au amintit de personalitățile bisericești ce au contribuit la realizarea Marii Uniri, de cei întemnițați ce și-au transformat celulele temniței în spații de rugăciune pentru binele țării și poporului.
Ceremonialul de la Frata, s-a încheiat cu un recital de Pricesne, susținut de doamna Ioana Câmpan, iar Pimăria și bisericile, au oferit participanților caserole cu sarmale și pâine pentru parastasul celor trecuți la odihna veșnică.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie