La Departamentul de Şiinţe ale Educaţiei: LANSAREA UNUI NOU PROIECT DE CERCETARE ŞI INTERVENŢIE PSIHO-PEDAGOGICĂ

„Este o tradiţie bine consolidată în Pedagogia clujeană, aceea de a asuma programe de cercetare-acţiune cu mare impact naţional şi internaţional. În timp, după 1990 şi în prezent, Pedagogia clujeană, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea „Babeş-Bolyai” a finalizat proiecte şi granturi care au optimizat structuri de învăţare în acord cu practicile internaţionale. Iată cîteva dintre acestea: Proiect TEMPUS Structural, S-JEP (1995-1998) cu finalitate în crearea primelor programe de master în Educaţie integrată în România (la Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Timişoara); Program de Măsuri Complementare Tempus CME, 1996-1998, ale cărui rezultate au contribuit la lansarea unor dezbateri pentru dezvoltarea incluziunii şcolare la noi; Programe Phare pentru calificarea profesorilor romi în Pedagogia învăţămîntului primar şi preşcolar (Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, 2006-2009 şi 2007-2010); Proiectul Comenius Multilateral INSETROM pentru formarea continuă a profesorilor care predau la clasele cu elevi romi” – a declarat, pentru FĂCLIA de Cluj, Prof.univ.dr. Vasile CHIŞ, director al Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul UBB.

Legat de aceste preocupări cu caracter ştiinţific-aplicativ, această experienţă în programe şi granturi, dezvoltată timp de aproape două decenii de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, este continuată în prezent de Proiectul internaţional de cercetare lansat sub genericul ELIRA – Early Literacy in Roma Children from Romania: Predictors, Literacy Levels and Enhancement Strategies, proiect care a început la 1 iulie 2014, va avea o durată de 34 de luni şi este realizat în parteneriat cu Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea din Oslo, Norvegia.

Să mai spunem că ELIRA are în vedere un program de cercetare pe tema Alfabetizarea timpurie a copiilor romi din România: predictori, nivelul alfabetizării şi strategii de dezvoltare, în cadrul căruia echipa româno-norvegiană şi-a fixat ca obiectiv îmbunătăţirea accesului la educaţie a populaţiei de romi, ajutînd autorităţile române, norvegiene şi alte autorităţi internaţionale să înţeleagă cauzalitatea care stă la baza dificultăţilor întîmpinate de copiii romi în procesul de alfabetizare. La încheierea cercetării, cei implicaţi vor elabora un raport de evaluare a programului de intervenţie, un ghid al practicilor corespunzătoare în cadrul programului de intervenţie, precum şi un set de materiale instructive în format electronic (carte de poveşti, caiet de exerciţii) care să ajute la optimizarea abilităţilor de alfabetizare ale copiilor ce vin din contexte dezavantajoase. De asemenea, vor fi organizate două conferinţe internaţionale la care să participe cel puţin un membru ELIRA cu prezentări ce tratează descoperirile din cadrul proiectului şi vor fi publicate două articole în jurnale academice recenzate de cercetători, indexate în baza de date internaţională. Vor fi elaborate, de asemenea, diverse cursuri de dezvoltare pentru 3000 de educatori din Transilvania (grădiniţă, I-IV, educaţie specială şi psihologi şcolari), 100 de directori de şcoală şi 50 de mentori romi activi în România.

„Este pentru noi un prilej de a-i felicita pe toţi cei angajaţi, în trecut şi acum, în proiecte care sporesc prestigiul naţional şi internaţional al Pedagogiei clujene şi al Universităţii „Babeş-Bolyai” – ne-a mai spus reputatul profesor clujean.

Lansarea proiectului va avea loc astăzi, 28 august 2014, la ora 10, în clădirea Pedagogica a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Str. Sindicatelor nr. 7).

A consemnat Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro

Articole din aceeasi categorie