La Cluj, 4.482 elevi s-au înscris la prima sesiune a Bacalaureatului 2018

Un număr de 4.482 elevi clujeni s-au înscris pentru a susține probele primei sesiuni a examenului de Bacalaureat. Dintre aceștia, 4075 sunt din promoția curentă, iar 407, din promoțiile anterioare, a declarat, pentru Făclia, inspectorul școlar general Valentin Cuibus.

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 a început luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), probă care va continua marți, 13 februarie. Conform calendarului aprobat de MEN, în intervalul 14-15 februarie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 și 20 februarie se va desfășura evaluarea competențelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) – 21 și 22 februarie. Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat din prima sesiune sunt programate între 25 și 28 iunie.

Conform celor anunțate de MEN, subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcționale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba.

„Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu” – atenționează MEN.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie