Jubileul Bolnavului şi al personalului sanitar în Eparhia de Cluj-Gherla

În ziua în care întreaga Biserică Catolică a sărbătorit Ziua Bolnavului şi a personalului sanitar, cu tema «A ne încrede în Isus milostiv ca Maria», joi, 11 februarie, PS Florentin Crihălmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, a celebrat Sf. Liturghie într-o capelă din spital. Cu acest prilej, episcopul a binecuvîntat capela „Sf. Nicolae” din Clinica Medicală III – Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”, după ce pr. capelan Sorin Axente Popa a încheiat lucrările de renovare.

Atît în joi, cît şi duminică, 14 februarie – celebrarea la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla a Zilei Bolnavului şi Jubileul-Bolnavului-3a personalului sanitar -, au fost vizitaţi bolnavii din spitale. S-au făcut vizite la Clinica Medicala III, Spitalul de Psihiatrie, Ergoterapie, de pe str. Decebal nr. 126, Cluj-Napoca, şi la Spitalul Municipal din Dej.

Ziua Bolnavului şi a Personalului sanitar a fost celebrată solemn, la nivelul Eparhiei de Cluj-Gherla, duminică, 14 februarie, în Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, în prezenţa invitaţilor – medici, personal sanitar, bolnavi şi persoane care poartă de grijă bolnavilor, asociaţii şi organizaţii caritabile din Biserică.

“Credinţa nu întotdeauna vindecă boala, nu opreşte suferinţa. Credinţa însă, poate să ne arate cheia care ne conduce pe cale, pentru a-L regăsi pe Cel care poartă Crucea alături de noi. Este o cale pentru a da un sens suferinţei, a o face utilă, a nu cădea în disperare sau descurajare. Acesta este rolul credinţei, iar Jubileul-Bolnavului-1poarta credinţei ne-o deschide Maria, mijlocirea rugăciunilor la Fiul ei, Isus (…). De aceea, consider că este foarte important ca, atît bolnavii, cît şi medicii, în situaţia de luptă pentru viaţă, să se pune în slujirea lui Isus, urmînd îndemnul Mariei: «Faceţi ceea ce vă va spune el», să fie cu adevărat la dispoziţia voinţei Lui” – a spus PS Florentin, în Cuvîntul de învăţătură..

În încheierea predicii, a insistat asupra nevoii de a ajuta: „Sîntem chemaţi să ajutăm în viaţă, pentru că viaţa este Hristos. Hristos este şi Învierea, de aceea, ajutînd viaţa, ajutăm de fapt pe Hristos care este Învierea, şi putem aduce lumina speranţei în acele suflete care poate nu văd decît durerea, descurajarea, disperarea. Putem aduce în lume acea rază de bucurie acelor persoane care nu cunosc zîmbetul” – a mai spus PS Florentin.

La finalul Sfintei Liturghii a vorbit, din partea Asociaţiei Medicilor Catolici, prof. dr. Ştefan Ioan Florian, preşedintele Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, preşedintele Societăţii Jubileul-Bolnavului-2Române de Neurochirurgie şi directorul Clinicii de Neurochirurgie din Cluj-Napoca.

„La nunta din Cana Galileii, Isus a transformat apa în vin, oferind pilda miracolului pe care omul îl poate face în numele binelui prin puterea credinţei. Fiecare din noi putem săvîrşi miracole atunci cînd avem credinţa şi dorinţa de a face bine. O vorbă bună, o caldă mîngîiere, aduce zîmbetul pe chipul chinuit de suferinţă. Cu mîinile noastre putem transforma piatra în opere de artă, putem, din apă şi făină, să facem pîinea noastră cea de toate zilele, putem reda speranţa şi chiar reda viaţa, putem, cu un cuvînt, schimba destine, putem educa prin pilda faptelor noastre şi prin modelul pe care-l oferim noi în viaţa de zi cu zi. Prin tot ceea ce facem putem trăi bucuria întîlnirii cu harul care pe toate le transformă, cum spunea Sfîntul Părinte Francisc la deschiderea Jubileului Milostivirii. Consecinţele faptelor noastre bune nu se vor vedea poate imediat, dar trebuie să avem convingerea că efectul faptelor noastre va avea ecoul pe care-l vom putea simţi” – a spus prof. univ. dr. Ştefan Florian.

Ca organizator al evenimentului, pr. Ioan Mătieş, vicar cu laicii, a mulţumit participanţilor la acest moment de rugăciune, reamintind că prin cei bolnavi, Hristos este prezent în familiile noastre, în comunităţile noastre şi ne dă prilejul de a-L sluji prin ei.

Articole din aceeasi categorie