Iulius Mall, 17 iulie – 31 octombrie, 2015

OUR BODY : Universul interior, un act educaţional, un act de cultură

deschiderea oficială vineri, 17 iulie, ora 10 * program zilnic 10 – 22 *

Cu OUR BODY : Universul interior ne aflăm cu adevărat în faţa evenimentului cu valoare de unicat. Este acel eveniment veritabil act de educaţie şi de cultură, generală sau de specialitate, este evenimentul care surprinde şi şochează deopotrivă deoarece prin cele 200 de exponate descoperim fascinantul univers interior al corpului uman, modul în care funcţionează şi se manifestă, o călătorie iniţiatică pentru toţi cei care vor trece pragul expoziţiei. Se lasă astfel descoperite misterele anatomiei şi fiziologiei, mijlocul fiind cel al corpurilor umane reale şi secţiuni. Prin procedeul numit impregnare polimerică – voi reveni asupra acestuia – ţesuturile sînt conservate la nivel microscopic, permiţînd vizitatorilor să vadă direct modul în care corpul uman funcţionează, felul în care maladiile şi obiceiurile nesănătoase – fumat, alcool, alimentaţie excesivă, … – îşi pun amprenta asupra calităţii corpului nostru. Astfel, prezentînd comparactiv ţesuturi, organe sau celule sănătoase şi variante afectate de diverse boli, OUR BODY este o cale directă de cunoaştere live a unor boli ce ne afectează, cum sînt cancerul renal, accidentul vascular cerebral, cancerul pulmonar, cancerul uterin, atacul de cord, …

Înainte de a intra concret în OUR BODY, se impun cîteva date istorice (continuarea în pagina 6)

Demostene ŞOFRON

Interesul pentru corpul uman : date istorice

Interesul pentru corpul uman se pierde în negura … timpurilor. Omul a fost interesat din cele mai vechi timpuri de interiorul corpului uman. Dacă este să luăm izvoarele istorice, atunci trebuie menţionat anul 4000 î. Hr, tăbliţele de lut din vechiul Ninive menţionînd încercările de prezicere a viitorului prin disecţia oamenilor şi vivisecţia animalelor. Prima utilizare a corpului uman în sensul cercetării ştiinţifice, anatomice, are loc în secolul al IV – lea î. Hr, cînd Herophilus şi Erasistrate efectuează primele disecţii, odată cu deschiderea primei şcoli de medicină în Alexandria. Să urmărim firul cîtorva dintre cele mai importante date şi evenimente …

1600 î. Hr papirus egiptean care atestă preocuparea pentru oganele capului şi inimă

15oo î. Hr Papirusul Ebers, după numele egiptologului german Georg Moritz Ebers, devine cea mai importantă moştenire a medicinii egiptene străvechi; cuprinde 877 de secţiuni, dedicate organelor corpului uman, respectiv tratamentului diferitelor boli

410 – 400 î. Hr Hipocrate (considerat ‘Părintele medicinei’) dă posterităţii celebrul Corpus Hippocraticum, un număr de cca 60 de texte medicale, studii despre anatomie, disecţie, structura musculoscheletică, boli, …

300 î. Hr Herophilus şi Erasistrate deschid prima şcoală medicală în Alexandria; efectuează primele autopsii autorizate, în folosul studenţilor

250 î. Hr medicul grec Erasistate face studii asupra creierului, distingînd encefalul de cerebel

250 î. Hr medicul grec Herophilos face studii asupra sistemului nervos, făcînd distincţie între nervii senzitivi şi cei motori ai creierului

129 – 200 d. Hr Galen, ultimul mare şi însemnat medic al antichităţii, precursor al medicinei şi farmacologiei moderne, pune bazele cercetării anatomice a corpului uman, interesul îndreptîndu-se spre studiul măduvei spinării şi al funcţionării rinichilor

200 d. Hr apare culegerea de texte indiene despre anatomia omului, datorate lui renumitului chirurg al Indiei, Susruta, considerat părintele chirurgiei plastice şi reparatorii; lucrarea de referinţă este ‘Susruta Samhita’, domeniile vizate fiind pediatria, geriatria, toxicologia, psihiatria, obstetrica, embriologia; descrie peste 120 de instrumente chirurgicale, plus 300 de proceduri chirurgicale !

1000 d. Hr Avicena (Ibn Sina) scrie ‘Canonul medicinei’, tratat care priveşte medicina greco – arabă a timpului său

1452 – 1519 d. Hr Leonardo Da Vinci disecă peste 30 de cadavre, desenele sale devenind baza ilustraţiilor ştiinţifice moderne; desenele privesc muşchii, tendoanele, multe detalii anatomice invizibile ochiului

1514 – 1564 d. Hr Andreas Vesalius, părintele anatomiei moderne, efectuează primele disecţii pentru studenţii săi de la Universitatea de Medicină din Padova, Italia

1858 d. Hr apare ‘Anatomia descriptivă şi aplicată’ de Henry Gray, lucrare cunoscută mai mult sub numele de ‘Anatomia lui Gray’, Londra; lucrarea a fost actualizată permanent, aşa că a ajuns în zilele noastre la cea de a 39 – ediţie; este considerată şi ‘Biblia anatomiei’ !

1895 d. Hr Wilhelm Conrad Roetgen descoperă Razele X, pas uriaş în imagistica medicală

1979 d. Hr Godfrey Hounsfield şi Allan Cormack obţin Premiul Nobel pentru scanarea CAT, care permite imagistica medicală tridimensională

Desigur, nu sînt singurele date esenţiale. Ele reflectă evoluţia în timp a interesului oamenilor pentru corpul uman, studiul acestuia de la anticiparea viitorului la cel ştiinţific

Impregnarea polimerică

Este metoda folosită pentru a conserva exponatele umane, un proces prin care apa şi grăsimile din organism sînt înlocuite cu materiale plastice reactive. Polimerul plastic este iniţial flexibil, ceea ce permite ca specimenele să fie plasate în poziţiile ‘de zi cu zi’, apoi se întăreşte după ce este infuzat. Organele sînt identice cu starea lor de conservare pînă la nivel microscopic.

Creierul este partea anatomică cea mai grea de conservat, deoarece este compus din grăsimi (lipide) şi apă. Pentru a menţine dimensiunile şi formele iniţiale, creierul este deshidratat într-o soluţie de acetonă rece.

OUR BODY

Expoziţia prin cele 200 de specimene prezentate, prezintă corpul uman şi părţile sale aşa cum sînt ele în realitate, oferind per ansamblu, o mai bună înţelegere a anatomiei, respectiv o senzaţie de variaţie a organismului uman.

Şapte sînt nivelele de prezentare, primul fiind o necesară incursiune istorică, apoi prezentarea unui număr de şase sisteme : musculoscheletal, nervos central, respirator, urinar şi reproductiv (plus un spaţiul destinat zonei prenatale), digestiv şi cardiovascular.

Sistemul musculoscheletal conţine prezentări ale oaselor membrului superior (vedere posterioară) şi inferior, oasele coatelor şi umerilor, coloana vertebrală, muşchii vertebrelor superioare, corpul uman fără piele, articulaţia cotului şi umărului, …

Sistemul nervos central propune specimene ale creierului, secţiuni coronale ale capului, arterele de pe suprafaţa creierului, craniul, nervii faciali, muşchii faciali, …

Sistemul respirator : nasul, laringe/trahee, plămîni, cavitate toracică, plămîni şi inimă, plămîni de fumător cu cancer pulmonar, alveole, …

Sistemul urinar şi reproductiv interesează prin rinichi, pelvis, perineu, uter, vezica urinară, organele de reproducere masculină şi feminină, …

Sistemul digestiv : stomacul, intestine, ficat, dar şi cancerul hepatic, …

Sistemul cardiovascular este reprezentat de specimene axate pe vascularizarea piciorului, vasele de sînge ale rinichilor, vascularizaţia mîinii, vasele sanguine ale organelor interne, inimă, …

Nu intru în mai multe amănunte, expoziţia OUR BODY trebuind să fie văzută. Eu sper doar că v-am trezit interesul prin cîteva date esenţiale. Date care sînt necesare omului zilelor noastre, obligatorii pot afirma. Mai mult, OUR BODY este şi o experienţă importantă pentru familii, o ocazie unică pentru părinţi de a se familiariza şi de a explica mai apoi copiilor, complexitatea corpului uman, nevoia unei vieţi echilibrate, de la nutriţie, odihnă, activităţi recreative şi intelectuale, un stil de ciaţă sănătos.

Mai trebuie scrise şi spuse următoarele …

OUR BODY a tranzitat întreg mapamondul, fiind vizitată de peste … 50 de milioane de vizitatori, în peste 30 de ţări ale lumii. A fost interzisă de Guvernul Franţei în 2009, dar exponatele nu au fost confiscate, după cum s-a acreditat de o parte a presei şi a oficialilor. Avem de-a face cu procese anatomice interne prin expunerea unor exemplare umane reale – corpuri şi secţiuni -, imagini anatomice şi reproduceri ale unor lucrări istorice de artă anatomică.

Interesul este maxim pretutindeni, eu oferindu-vă cîteva exemple : “O expoziţie fascinantă, care are cîte ceva pentru toată lumea, de la cei mai buni chirurgi la oamenii obişnuiţi” (Chicago Tribune) * “O expoziţie care îţi dă şansa să te opreşti şi să reflectezi” (Detroit Free Press)

Articole din aceeasi categorie