Itu: „Proiectele europene prinse şi la dezvoltarea infrastucturii rutiere şi la îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare trebuie corelate”

Deputatul PSD, Cornel Itu, solicită ministerului Dezvoltării Regionale să coreleze între ele invesţiţiile în infrastructura publică, finanţate prin programe europene diferite, arătând că defazarea dintre programele POIM şi PNDR creează imposibilitatea începerii unor categorii de  lucrări, situaţie cu consecinţe ce pot duce până la blocarea unor proiecte şi pierderea unor finanţări considerabile.

Prin intermediul unei interpelări, adresată ministrului  Dezvoltării Regionale şi, totodată vicepremier, Sevil Shhaideh, deputatul social-democrat arată faptul că în cadrul actual de programare 2014-2020 se implemetează investiţii în infrastructura publică prin programe diferite, care nu sunt corelate între ele, exemplificând prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiective specifice 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi, respectiv, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Potrivit parlamentarului clujean, este vorba despre finanţarea unor proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate) –  „cu următoarele tipuri de subacţiuni: construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.; reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale -, la care au aplicat Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă, dar şi despre finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România, Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, având ca şi potenţiali aplicanţi comunele şi asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Potrivit deputatului, două programe constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală.

„La momentul de faţă, atât în judeţul Cluj, unde am constatat că aceste programe prezentate mai sus – POIM Axa Prioritară 3 si PNDR Submăsura 7.2 –  sunt printre cele mai înaintate din ţară, cât şi în alte judeţe, este identificată o defazare, care creează imposibilitatea începerii unor categorii de  lucrări, între programele POIM şi PNDR, datorită necesităţii finalizării lucrărilor aferente alimentărilor cu apă/canalizare iar apoi refacerea/ modernizarea drumurilor”, subliniază Cornel Itu, explicând: „Programul POIM este întârziat, nefiind aprobată nici o aplicaţie de finanţare,  cu excepţia celor fazate,  pentru etapa de programare 2014-2020. Mai mult de atât, fiind proiecte majore, este necesară şi aprobarea Comisiei Europene, ceea ce duce la o prelungire a intrării în execuţie a Contractelor de lucrări aferente, estimată cel mai devreme în vara anului 2018! În judeţul Cluj, prin  PNDR Submăsura 7.2 sunt aprobate sau în curs de aprobare 18 proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere în 18 comune, dintre care un număr de 7 comune  sunt incluse în proiectul pentru dezvoltarea infrastructurii de apă sau/şi canalizare, aplicaţia de finanţare depusă de Operatorul  Regional de Apă Cluj-Sălaj”, precizează parlamentarul clujean, oferind mai multe exemple de comune cu proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere aprobate sau în curs de aprobare, respectiv Chiuieşti, Bonţida, Căianu, Mihai Viteazu, Cuzdrioara, Jucu, Frata,Vad, Bobâlna, ?aga, Buza, Iara, Săcuieni, Negreni şi Mărgău. De asemenea, Itu dă exemple de comune cu proiecte  incluse în aplicaţia de finanţare a Operatorului Regional de Apă Cluj-Sălaj pentru componenta Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale, respectiv Căşeiu, Chiuieşti, Mica, Unguraş, Bobâlna, Recea Cristur, Buza, Cătina, Sânmartin, ?aga, Sic, Poieni, Sâncraiu, Izvarul Crişului, Aghireşu, Băişoara, Căpuşu Mare, Gârbău, Gilău, Apahida, Aşchileu, Baciu, Bonţida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Feleacu, Floreşti, Iclod, Vultureni, precum şi oraşul Huedin şi municipiile Cluj-Napoca, Dej şi Gherla –  proiecte despre care deputatul arată că sunt prinse şi la dezvoltarea infrastucturii rutiere.

„Această defazare în timp a investiţiilor în infrastructura de utilităţi pentru alimentarea cu apă/ canal faţă de investiţiile în  modernizarea drumurilor, estimată la cel puţin 12 luni (se ţine cont de achiziţiile şi realizarea prealabilă a lucrărilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi/ sau canalizare  în localităţile rurale), va conduce la inconvenienţe majore pentru comunele care au deja aprobate sau în curs de aprobare proiecte pentru modernizarea drumurilor comunale, ducând la blocarea unor proiecte şi pierderea unor finanţări considerabile şi de aici toate consecinţele birocratice aferente”, avertizează parlamentarul clujean. Totodată,  deputatul Cornel Itu îi cere ministrului Dezvoltării prezentarea unor măsuri urgente care pot fi aplicate, având în vedere blocajul din perioada 2014-2017 şi perioada de timp,  extrem de redusă, rămasă la dispoziţie pentru implementarea programelor/proiectelor.

Adriana STUPAR

Articole din aceeasi categorie