Istoricii strică farmecul Crăciunului, afirmînd că regii magi şi steaua nu au existat

„Îl Messagero”

Într-un articol apărut în săptămînalul „Focus Storia” se arăta ca un grup de experţi susţin, nici mai mult nici mai puţin, că nu au existat niciodată nici regii magi, nici steaua-cometă. Da, aţi înţeles bine: regii magi şi steaua lor nu există. Aşadar, să se întoarcă din drum, dacă cumva au pornit deja, Craii co-protagonişti ai Evangheliei după Matei, care, potrivit ultimelor cercetări ale istoricilor, ar putea fi rodul fanteziei evanghelistului Matei.

„Totul lăsa să se creadă – afirmă Mauro Pesce, profesor de Istoria creştinismului la Bologna – că istoria magilor este numai un artificiu literar-propagandist. Matei a scris în jurul anului 80, cînd noua religie începea să se răspîndească în afară Palestinei. Probabil că evanghelia sa a vrut să lanseze un mesaj celor care nu erau evrei, spunînd că Iisus li s-a arătat mai ales lor: într-adevăr, pentru evrei, magii erau gentili, adică păgîni şi totuşi, după Matei, au ştiut de venirea lui Mesia înaintea clerului de la Ierusalim”.

De asemenea şi Francesco Sforza, profesor de Istoria creştinismului la Universitatea Roma-Tor Vergata, susţine: „În povestirea evanghelică există mesaje codificate şi pentru evrei. Este evident efortul de a face în aşa fel încît figura lui Iisus să se potrivească cu profeţiile biblice. De pildă, profeţia potrivit căreia lui Mesia avea să i se ofere aur din Arabia. Iată adorarea magilor, care prin aurul lor îl legitimizau pe Iisus în baza parametrilor biblici”.

Şi dacă aceasta nu este de ajuns, se pare că mai există un element cert care infirmă şi unul dintre simbolurile fundamentale ale istoriei Crailor de la răsărit: absenţa cometelor. Potrivit calculelor moderne, cometa Halley, cea mai strălucitoare care a apărut în anii 87 şi 12 i.Hr., s-a mai putut vedea doar în anul 66 d.H. Este singura la care s-ar putea face referire, dar este în afara timpului util. Printre alte lucruri, nu se găseşte nici un fel ce citare a astrului nici în textele laice. Se pune întrebarea: de unde derivă toate detaliile tradiţiei?

Derivă de la evangheliile apocrife, respectiv de la toate acele excluse de Biserica din Biblie, care sînt pline de elemente particulare şi destul de fanteziste, fără să aibă, fireşte, niciun fundament istoric. Evanghelia armeană face referire la trei fraţi, regi ai arabilor, indienilor şi persienilor, la o călătorie care a durat nouă luni şi la un inventar infinit al poverii caravanei lor. Tot în acest text se spune că regii magi aveau o suită de 12.000 de cavaleri precedaţi de Eva, reînviată pentru acel prilej, şi că Irod,înfuriat că s-a născut Mesia, a provocat un cutremur. În schimb, Evanghelia arabo-siriană face referire la scutecul lui Iisus, furat de magi, care au încercat să-i dea foc în mod ritual, dar flăcările se stingeau şi scutecul rămînea intact.

Îngroziţi de faptul că, cine ştie, în curînd, cineva va descoperi şi ne va anunţa că, înainte de înviere, Hristos a fost văzut citind în secret un manual de Copperfield, nu ne rămîne decît să aşteptăm Crăciunul şi să vedem dacă sub călăuza unei stele luminoase, şi anul acesta ca şi în alţi ani, vom reuşi, totuşi, împreună cu copiii noştri, să-I vedem sosind.

Articole din aceeasi categorie