Într-un singur trimestru, deficitul bugetar a crescut cu 1,1 miliarde lei

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat pe primul trimestru din acest an cu un deficit de 5,5 miliarde de lei (0,54% din PIB), comparativ cu un deficit de 4,46 miliarde lei (0,48% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă din 2018.

Conform datelor Ministerului Finanţelor Publice, bugetul general a consemnat un deficit de 5,2 miliarde de lei (0,51% din PIB). Veniturile la buget au fost de 74,7 miliarde lei, (7,3% din PIB, comparativ cu 7% din PIB în 2018). Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2018. S-au înregistrat creşteri la încasările din contribuţii de asigurări (cu 21,9%), accize (cu 16,8%), TVA (cu 14,8) şi din impozite şi taxe pe proprietate (cu 8%).

S-au înregistrat scăderi cu 16% ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit, pe fondul reducerii, din 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu februarie 2018. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 3,8 miliarde lei.
Cheltuielile bugetului general au fost de 80,2 miliarde lei, cu 13,2% mai mari faţă aceeaşi perioadă din 2018. Cheltuielile de personal au crescut cu 25,7%, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017. Şi cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 18%, iar creşterea cheltuielilor cu dobânzile a fost de 15,5%.
Cheltuielile cu asistenţa socială s-au majorat cu 15%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018 (de la 1.000 lei la 1.100 lei), precum şi de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari (de la 520 lei la 640 lei).
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,9 miliarde lei.
Bugetul de stat pentru acest an este construit pe un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash).

Articole din aceeasi categorie