ÎNTÂMPLARE ŞI CALCUL ÎN COMPOZIŢIA PLASTICĂ

15 – 19 martie 2017

O ingenioasă „inserţie” artistică, în dialog liber creativ cu ambianţa expoziţiei „Daniel Spoerri: Partea din spate a Păsării Paradisului. Mănâncă arta!”, rezultat al unui fructuos demers instructiv-educativ iniţiat de Liceul de Arte Vizuale „Romul Ladea” şi realizat în colaborare cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, poate fi admirată la sediul instituţiei (Palatul Bánffy, P-ţa Unirii nr. 30) începând cu data de 15 martie 2017.

Pornind de la participarea la turul ghidat al expoziţiei de artă contemporană dedicată creaţiei lui Daniel Spoerri, elevii clasei a XI-a a Liceului de Arte Vizuale „Romul Ladea”, specializarea „Pictură monumentală”, au fost încurajaţi să îmbrăţişeze experimentul plastic, la nivel compoziţional, interacţionând cu obiecte extrase din recuzita surprinzătoarelor „tablouri-capcană” ale artistului.

Demersul didactic-creativ a urmărit stimularea gândirii intuitiv-plastice a elevilor, orientând-o către o explorare ţintită a anumitor zone ale artei contemporane, prin dezvoltarea abilităţii de a surprinde latura posibil estetică a cotidianului, a gestului banal, a întâmplătorului. Dincolo de modelarea sensibilităţii plastice a elevilor prin această formă ludică de rupere a elementelor din real şi de integrare a lor în sfera artei, finalitatea atelierului de creaţie a constat în realizarea concretă a unor instalaţii asemănătoare – ca demers procesual şi materializare stilistică – cu lucrările artistului Daniel Spoerri. Fiecare elev participant a selectat şi coregrafiat elemente existente în atelier, obţinând compoziţii uneori calme, statice sau rigide, alteori dinamice, chiar haotice. Exerciţiile au fost fotografiate şi apoi analizate comparativ, insistându-se pe relaţionarea stilistică (de factură cromatică, dinamică, simbolică) a fiecarei compoziţii cu „asamblajele” tipice lui Daniel Spoerri, precum şi cu alte opere-reper din istoria artelor.

„Întâmplarea” şi „calculul” în structurarea compoziţiilor a redat, însă, câte ceva şi din personalitatea fiecăruia dintre elevii participanţi: Gema Bolduţ, Cristian Paşca, Marius Piluţ, Alexandru Tarko, Bianca Rarău, Antonia Losonkzy, Bianca Ut, Robert Varga, Andrei Hodiş. Totodată, acest tip de colaborare şcoală-muzeu a oferit prilejul iniţierii unui dialog viu, dinamic, între curricula şcolară de tip academic şi limbajul artei contemporane (prea puţin prezent şi niciodată coerent explicat în programele şcolare existente), dialog în care sensibilitatea şi simţul arhitecturii imaginii nu a întâmpinat deloc blocaje sau lipsă de iniţiativă plastică din partea elevilor.

Două instalaţii-obiect selectate pe marginea proiectelor elaborate de elevi în cadrul atelierelor de creaţie desfăşurate la Liceul de Arte Vizuale „Romul Ladea”, sub atenta coordonare a doamnei profesoare Oana Butuşină, au fost integrate prezentei expoziţii, cu scopul de a ilustra finalitatea estetică a procesului creativ, lecturată acum în imediata proximitate a reperelor vizuale care au servit iniţial drept sursă inspiraţională.

Cele două instalaţii-obiect vor figura în ambianţa expoziţiei temporare „Daniel Spoerri: Partea din spate a Păsării Paradisului. Mănâncă arta!” pe întreg parcursul ultimei săptămâni de vizitare a acesteia, respectiv perioada 15 – 19 martie 2017.

Echipa demersului instructiv-educativ: Oana Butuşină, profesor de specialitate; Silvia Suciu, asistent curator; Alexandra Sârbu, comisar de expoziţie, cu concursul elevilor clasei a XI-a a Liceului de Arte Vizuale „Romul Ladea”, specializarea „Pictură monumentală”.

Articole din aceeasi categorie