Instruire pentru operatorii economici în domeniul ajutorului de stat

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca a anunţat că organizează sesiuni de instruire pentru operatorii economici care vor să aplice pentru obţinerea unor finanţări prin H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

În acest sens, vor fi organizate sesiuni de pregătire cu operatorii economici conform “Calendarului întalnirilor cu operatorii economici”, afişat pe pagina de internet www.anaf.ro, la secţiunea de prezentare a DGRFP Cluj-Napoca.

Sesiunile de instruire vor fi susţinute de Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, care va face o prezentare generală a prevederilor H.G. nr. 807/2014, a Ghidului solicitantului – Revizia 2, precum şi a Ghidului de plată – Revizia 2. În cadrul acestor întâlniri nu se vor analiza proiecte de investiţii şi nu se va stabili eligibilitatea acestora. Stabilirea eligibilităţii unui proiect de investiţii se poate determina numai după depunerea Cererii de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative, conform prevederilor legale, şi doar după finalizarea procesului de analiză.

Ministerul Finanţelor Publice a modificat şi a completat H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – ultima modificare prin HG 880/2018. Principalele modificări se referă la: * diminuarea nivelului minim al investiţiei la 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro * modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finanţare, acestea urmând a fi depuse în sesiune continuă * renunţarea la selecţia proiectelor pe bază de punctaj, fiind selectate acele proiecte care îndeplinesc criteriile şi condiţiile de eligibilitate * simplificarea planului de investiţii aferent proiectului * posibilitatea demarării proiectului de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe paginile de internet ale Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro) şi DGRFP Cluj-Napoca.

Articole din aceeasi categorie