Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică – un etalon al modernităţii, profesionalismului şi performanţei (I)

Directorul Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) din Cluj-Napoca, dr. ing. Mircea Chintoanu, se mândreşte cu colectivul de profesionişti de înaltă clasă şi deosebit de harnici, pe care îl conduce. Din 1996, ICIA a devenit parte a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Optoelectronică (INCDO-INOE 2000) şi este acreditat pentru cercetare din anul 2008. În urma evaluării şi clasificării instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, ICIA a obţinut, în 2016, un meritoriu Certificat A+.

Institutul derulează o prestigioasă activitate în departamentele sale: Transfer Tehnologic (CENTI), Cercetare analitică şi instrumentaţie – bioenergie, biomasă, mediu şi sănătate -, Laboratorul de analize de mediu (LAM) şi Laboratorul de certificare a calităţii biocarburanţilor (CABIO).

CENTI, acreditat în anul 2005 de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, colaborează cu mediul de afaceri din Transilvania pentru identificarea de parteneri în străinătate, stimularea acţiunilor de implementare a tehnologiilor avansate, modernizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală. Totodată, CENTI efectuează studii de piaţă şi fezabilitate şi acordă asistenţă în elaborarea proiectelor din cadrul programelor cu finanţare europeană.

„Suntem o filială a unui institut naţional de cercetare – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Optoelectronică. Ne numin Institutul pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA). Avem ca obiect principal de activitate cercetarea, proiectarea şi realizarea de aparatură analitică de laborator, precum şi elaborarea de metodologii analitice pentru o mare gamă de probe. ICIA are trei mari direcţii de cercetare: Analitică şi Instrumentaţie, Mediu şi Sănătate, precum şi Bioenergie-Biomasă. În direcţia menţionată anterior, activităţile de cercetare sunt dedicate dezvoltării unor tehnologii pentru obţinerea de biocarburanţi şi s-au obţinut biodisel din uleiuri crude şi uscate, biogaz din deşeuri biogenice şi bioetanol din materiale amidonoase şi deşeuri agricole”, a explicat, pentru cotidianul Făclia, dr. ing. Cecilia Roman, care conduce activitatea de Cercetare-Dezvoltare a institutului.

Dotările institutului din Cluj-Napoca sunt, în totalitate, de nivel european, fie că este vorba despre CENTI, ori de laboratoare.
Referindu-se la achiziţiile de noi echipamente, dr. ing. Cecilia Roman a arătat că programul INOVA OPTIMA – co-finanţat prin Fondul Ruropean de Dezvoltare – facilitează dezvoltarea de noi procese inovative dedicate protecţiei şi reabilitării mediului, iar ICIA a beneficiat de avantajele acestuia pentru a crea MODALIM.

Promovarea cercetării cu caracter fundamental aplicativ în vederea deschiderii de noi orizonturi în tematica protecţiei şi reconstrucţiei mediului şi fundamentarea ştiinţifică a unor soluţii noi pentru construcţia de aparate destinate monitorizării calităţii mediului sunt două dintre axele prioritare în activitatea ICIA.

„România se confruntă cu grave probleme de poluare a mediului. Permanent factorii de mediu – aer, apă, sol – sunt supuşi agresivităţii antropice, iar înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora determină implicaţii de ordin social şi repercusiuni asupra calităţii vieţii”, a punctat dr. ing Cecilia Roman.

Prevenirea poluării şi restaurarea factorilor de mediu, elaborarea unor metode moderne de evaluare şi monitorizare a factorilor de mediu, precum şi realizarea de metode moderne de determinare a calităţii alimentului sunt preocupări constante ale specialiştilor din Laboratorul Mediu şi Sănătate. Activitatea acestuia se derulează în trei direcţii, cu trei subgrupe specifice: Laboratorul Factori de Mediu (LFM); Laboratorul pentru determinarea prezenţei urmelor de organisme modificate genetic în produse alimentare (MODALIM), care oferă suport în toate aspectele legate de analiza calităţii şi caracteristicilor alimentelor, de origine animală sau vegetală, de la materia primă la produsul finit, şi Laboratorul de Control al Reziduurilor Chimice în Produse Alimentare (REZALIM), unde se fac atât determinări ale compuşilor chimici prezenţi în mod natural în alimente, cât şi privitor la poluanţi (PAH, pesticide) şi aditivi (conservanţi, coloranţi sintetici şi îndulcitori).

REZALIM a luat fiinţă în anul 2008. Analizele care se efectuază aici sunt de maximă acurateţe, graţie aparaturii moderne – echipamente performante, de ultimă generatie, unele unice în ţară – pregătirii specializate a personalului în instituţii de renume din ţară şi străinătate, precum şi calităţii reactivilor utilizaţi. REZALIM are colaborări deja tradiţionale cu firme româneşti şi din străinătate, cu lideri pe piaţa internaţională în aparatură şi echipamente, ori reactivi şi materiale specifice.

Compuşii chimici prezenţi în mod natural în alimente sunt carbohidraţii (glucoza, fructoză, maltoză, sucroză), vitaminele liposolubile (beta-caroten, A; cole/ergo-calciferol, D ; tocoferol, E), vitaminele hidrosolubile (tiamină, B1 ; piridoxină, B6 ; riboflavină, B2 ; vitamină C) și acizii grași liberi, în timp ce poluanţii sunt pesticidele, hormonii din apă şi alimente, dar şi antibioticele din alimente.

CABIO efectuează analize de biodisel în conformitate cu standardul european EN 14214 şi de bioetanol în conformitate cu standardul european EN 15376. Aparatura din dotarea laboratorului este verificată, etalonată metrologic şi întreţinută conform procedurilor în vigoare.

O analiză CABIO complexă, efectuată la cererea unui beneficiar, se realizează în 15 zile. Pentru biodisel conform EN 14214, analizele vizează, printre altele, densitatea la 15°C, vâscozitatea la 40°C, punctul de inflamabilitate, conţinutul de sulf, reziduul de carbon, cifra cetanică, cifra octanică, conţinutul de apă, coroziunea pe lama de cupru, stabilitatea la oxidare, aciditatea, indicele de iod, etc. La bioetanol conform SR EN 15376 se verifică tăria alcoolică, conţinutul de alcooli superiori saturaţi (C3-C5), de metanol, de apă, de clorură anorganică, de cupru, precum și aciditatea totală, continutul de fosfor şi cel de sulf.

Cel de-al treilea laborator, de Analitică şi Instrumentaţie, este dedicat dezvoltării de noi sisteme, echipamente, instrumentaţie optoelectronică de investigare analitică cu aplicaţii în protecţia mediului, sănătate, securitatea alimentului etc. şi, totodată, realizării de metode moderne, neconvenţionale de investigaţii analitice.

MODALIM este unul dintre laboratoarele nou create, prin proiectul INOVA-OPTIMA. Vom relata în următoarea ediţie a cotidianului nostru despre performanţele ICIA.

Carmen FĂRCAŞIU

Articole din aceeasi categorie