Încep probele scrise ale Bacalaureatului

Un număr de 4225 candidați clujeni (136.087 la nivel național) s-au înscris pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019.

Probele scrise încep luni, 1 iulie, cu testul de Limba și literatura română – proba E)a). Marți, 2 iulie, se va desfășura proba la Limba și literatura maternă – E)b) – maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 3 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului – E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului și specializării – E)d), este programată joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 13 iulie.

Conform  metodologiei, accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

„Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Nu este permis accesul cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului” – atenționează MEN.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise, Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100. Numărul va fi disponibil în perioada 1 – 4 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

M. T.

Articole din aceeasi categorie