Încep evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, din anul școlar 2017-2018, încep luni, 7 mai, prima sesiune de evaluare vizând elevii claselor a II-a, cu probele scrise la limba română și limba maternă.

Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în 8 mai. Proba de matematică este programată în data de 9 mai, iar proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română  – 15 mai, matematică -16 mai și limba maternă -17 mai.

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

Conform celor anunțate de Ministerul Educației Naționale, sălile în care se susțin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

„Testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unității de învățământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test” – informează MEN.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Conform  metodologiei, rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, „acolo unde este cazul”, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

M. T.

Articole din aceeasi categorie