Încă un pas în proiectul privind Spitalul Regional de Urgenţă

Hotărârea de guvern prin care s-a aprobat înscrierea terenului în suprafaţă de 14,3064 hectare, situat în localitatea Floreşti, strada Avram Iancu nr. 370-374, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Potrivit prevederilor hotărârii de guvern, predarea-preluarea terenului cu o valoare de inventar de 25.760.295 lei se va face în termen de 30 de zile, în baza unui protocol ce urmează a fi încheiat în acest sens între Consiliul Judeţean Cluj şi Ministerul Sănătăţii. Totodată, actul normativ emis de Guvern mai prevede că termenul de construire a Spitalului Regional este de 10 ani iar în cazul în care nu se respectă destinaţia terenului acesta revine la Consiliul Judeţean Cluj.
„Este o etapă extrem de importantă în procesul de edificare a viitorului Spital Regional de Urgenţă pentru care ne luptăm de atâţia ani. Ea vine la finalul unei proceduri complexe în urma căreia am transmis Guvernului un teren cu o situaţie juridică pe deplin clarificată şi fără niciun fel de probleme juridice, ideal pentru a se construi pe el din punct de vedere al amplasării, planeităţii şi accesului la utilităţi”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.
Pentru a se putea ajunge în această etapă finală, Consiliul Judeţean a derulat o amplă procedură prin intermediul căreia a dezmembrat terenul în cauză şi s-a ocupat de evaluarea suprafeţei care se transmite în vederea construirii spitalului, comunicând raportul de evaluare Ministerului Sănătăţii. Totodată, a adoptat hotărârea 167/26.07.2017 de modificare a HCJ nr. 258/29.11.2016 prin care terenul a fost transferat din domeniul public al judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român. Ulterior, Consiliul Judeţean a acţionat pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenului Statului Român şi a întreprins demersurile necesare în vederea casării şi, respectiv demolării construcţiilor dezafectate existente pe terenul în cauză.
C.P.

Articole din aceeasi categorie