Inaugurarea Catedrei PwC – Antreprenoriat şi Afaceri de familie, la UBB

Universitatea Babeş-Bolyai a inaugurat, în cadrul conferinţei „Raport asupra antreprenorului român”, catedra PwC – Antreprenoriat şi Afaceri de familie, prima de acest fel din ţară. Catedra, care va funcţiona în cadrul Departamentului de Business al Facultăţii de Business, are menirea de a promova şi susţine spiritul antreprenorial şi problematica specifică afacerilor de familie atît în rîndul studenţilor, cît şi în mediul de afaceri.

Printre activităţile pe care catedra intenţionează să le deruleze se numără: organizarea de workshop-uri tematice şi dezbateri, elaborarea de studii de piaţă şi analize asupra antreprenoriatului şi afacerilor de UBB-19familie, organizarea unor conferinţe ale antreprenorilor, organizarea unor cursuri postuniversitare şi a unei şcoli de vară, dar şi susţinerea disciplinei de Antreprenoriat şi Afaceri de Familie, care se doreşte a fi introdusă în curricula Facultăţii de Business începînd din anul academic 2013-2014..

„Această Catedră nu este un curs în sine, ci o platformă de comunicare şi o punte de legătură între mediul academic, societate şi afacerile de familie. Reuşita acestui demers va depinde în egală măsură atît de implicarea Universităţii Babeş-Bolyai/Facultăţii de Business, cît şi de cea a antreprenorilor şi afacerilor de familie din Transilvania”, a declarat Alexandru Medelean, director – lider Servicii integrate pentru antreprenori şi afaceri de familie, PwC România.

Lansarea oficială a Catedrei PwC – Antreprenoriat şi Afaceri de familie a avut loc cu ocazia prezentării concluziilor raportului PwC – Family Business Survey pentru România, prilej cu care reprezentanţi ai Universităţii şi ai mediului de afaceri au dezbătut importanţa afacerilor de familie şi nevoia recunoaşterii rolului acestora din partea societăţii şi a Guvernului.

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare