In ianuarie salariile au scăzut faţă de decembrie cu peste 140 de lei

Câştigul salarial mediu nominal net în ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 145 lei, respectiv 5,5%, în timp ce salariul brut a fost de 4.143 lei, cele mai mari salarii fiind obţinute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (6.120 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.494 lei).

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în prima lunăa acestui an, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de cel din luna precedentă, ca urmare a acordării în decembrie 2017 a primelor ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) sau ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte),precum şi din cauza angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost de 51,5% – în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, de 36,8% – în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, între 22% şi 31% – în activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), între 15% şi 18,5% – în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), tranzacţii imobiliare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor mijloace de transport, şi între 10,5% şi 14,5% – în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor din tutun, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii.

Creşteri salariale pentru bugetari

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale şi pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi de realizările de producţie ori de încasările mai mari (funcţie de contracte).
În ianuarie, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (creştere cu 10,2%), fabricarea băuturilor (creştere cu 4,2%), construcţii (creştere cu 1,3%).
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţie publică (creştere cu 3,2%), sănătate şi asistenţă socială (creştere cu 2,6%), respectiv învăţământ (creştere cu 0,9%).

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 103,5%. Indicele câştigului salarial real a fost de 93,8% pentru luna ianuarie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,9%, cu 12 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2017.

Top 10 salarii

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice 6.120 lei

2. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 5.176 lei

3. Transporturi aeriene 5.103 lei

4. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 4.837 lei

5. Activităţi de editare 4.618 lei

6. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 4.481 lei

7. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 4.406 lei

8. Fabricarea produselor din tutun 4.342 lei

9. Activităţi de servicii anexe extracţiei 4.111 lei

10. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 4.101 lei

Articole din aceeasi categorie