În Câmpia Transilvaniei se lucrează

Albul, cernut zilele trecute peste Câmpia Transilvaniei, nu a putut să reziste la temperaturile pozitive al acestor zile de noiembrie. Câmpiile au încă culoarea toamnei, în alb, gri, negru și verde, iar unii copaci și arbuști încă vegetează, sfidând cifra calendarului.
Fermierii pun semințele sub brazdă pentru a asigura pâinea anului viitor și încă mai transferă furaje în cămările zootehniei necesare stabulației de iarnă, care nu se știe cât este de lungă.
În clișeele zilei de marți, am observat că se lucră și în zonele intravilane ale multor localități din Microregiunea de Dezvoltare Câmpia Transilvaniei, mai ales pe segmentele infrastructurii și implementarea unor proiecte cu finanțări guvernamentale și europene.
În ședința de lucru a factorilor decizionali din această structură asociativă, ținută, marți, la Mociu, unde am făcut și această documentare, președintele asociației, dl. Vasile Focșa, primar al Mociului, a transmis salutul de Bun venit delegaților din unitățile administrativ – teritoriale asociate, prezentând celor prezenți replica meteoritului căzut aici în 1882 și bogatul program al comunei dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918.
După ce directorul executiv al Microregiunii, dl. Sorin Ranga și directorul GAL, dna Angela Bereschi, au prezentat stadiul implementării unor proiecte în acest teritoriu, primarii comunelor Geaca – Ioan Miron, Cătina – Alexandru Bota, Palatca – Ioan Huldușan, Cămărașu – Marcel Mocean, Cojocna – Teodor Bucur, Buza – Ștefan Czegher, Căianu – Vasile Pop, Suatu – Mihai Szobo și Vasile Focșa – Mociu, au adus din nou în atenție păguboasa birocrație din administrație.
Acest flagel domină în activitatea AFIR Satu Mare și Cluj, lungind termenele si … încărcând dosarele cu tot felul de documente ce exced ghidul pus la dispoziția administrației publice locale.
Tot în acest cadru s-a reiterat urgența de reînființarea serviciului de urbanism necesar operativității realizării construcțiilor în aceste localități.
Din dialogurile purtate cu șefii administrațiilor publice prezenți la Mociu, am reținut faptul că în Câmpia Transilvaniei se lucrează pe mai multe fronturi.
Bunăoară, la Căianu se află în curs de finalizare rețeaua de canalizare în satele Căianu Mic, Căianu Vamă și Vaida Cămăraș, iar școala gimnazială din centru se află în modernizare și mansardare cu fonduri bănești asigurate de Ministerul Dezvoltării.
Tot aici, printr-un program cu finanţare europeană se modernizează 7 km de străzi în localitățile Căianu, Vaida Cămăraș și Bărăi.
Tot pentru modernizarea spațiilor de învățământ se lucrează și la Buza. Cu investiția obținută de la Ministerul Dezvoltării, școala gimnazială de aici va avea încălzire termică asigurată de centrala alimentată cu gaz metan, iar grupurile sociale construite au apă curentă rece și caldă și un finisaj modern.
Oprindu-ne la Geaca, consemnăm faptul că prin intermedierea unui proiect finanțat de PNDL, a cărui valoare urcă la 4,5 milioane lei, se vor asfalta 9 km de drumuri comunale și de interes local, iar cu alte 3,850 milioane lei se asigură aducțiunea apei în satele Legii și Puini.
Cu sume asigurate de bugetul local se reabilitează Dispensarul uman, iar cu fonduri europene și locale, se înființează un Parc de joacă pentru copii și se dotează cu cele necesare Căminul cultural.
Și cum apa în aceste toate comune vine din sursa Gilău, iar aducțiunea este rodul proiectelor finanțate de Guvern și Uniunea Europeană, și conducerea comunei Palatca are în derulare asemenea obiective, unul din ele asigură consumul zilnic de apă, dar și canalizare, în gospodăriile din Palatca și Petea care se află în stadiul de branșamente. Al doilea mare obiectiv așteptat de locuitorii satelor nominalizate se referă la asfaltarea drumurilor din perimetrul locuibil, pentru care este asigurată o finanțare de 1 milion de euro.
Dacă mai adăugăm faptul că în aceste zile s-a terminat de asfaltat drumul din satul Feldioara, aparținând comunei Cătina, dar și de importantele programe structurale în valoare de aproape 3 milioane euro aflate în derulare la Mociu, putem concluziona că înnoirile dedicate Centenarului Marii Uniri, sunt substanțiale și îmbogățesc confortul civic din această frumoasă zonă geografică a județului nostru.
Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie