ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Comunicăm persoanelor încadrate în categoriile mai sus menţionate şi care beneficiază de gratuitate la transportul în comun că se continuă eliberarea abonamentelor pentru anul 2018. Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, precum şi persoanele vârstnice şi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.700 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca şi pe raza comunelor Floreşti şi Apahida. De aceeaşi facilitate beneficiază toţi cetăţenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului). De asemenea, toate persoanele vârstnice şi toţi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse între 1.701 si 1.900 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe o singură linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Pentru anul 2018 aceste abonamente se emit pe carduri de călătorie contactless nominale. Cardul de călătorie are rolul de legitimaţie de călătorie, pe el fiind încărcate abonamentele gratuite. În cazul pierderii/ furtului/ deteriorării cardului, acesta va fi blocat la cererea posesorului, iar abonamentul gratuit va putea fi transferat pe un nou card ( costul noului card va fi suportat de deţinătorul acestuia).

Documentele necesare

1. Buletin / carte de identitate în original – pentru verificarea datelor.

2. Cerere tip care se completează la ghişeu – se predă.

3. Ultimul cupon de pensie în original sau copie- se predă.

4. Fotografie recentă – se predă.

5. Ultimul abonament – se predă.

6. Numai pentru pensionari pe caz de boala – decizia medicală în copie – se predă.

Numai pentru pensionarii urmaşi orfani cu vârsta de până la 26 ani (elevi, studenţi) – decizia de pensie de urmaş în copie – se predă şi carnetul de elev/student vizat pe anul scolar/universitar în curs, în copie – se predă.

Locaţii pentru emiterea cardurilor

Articole din aceeasi categorie