Impozitele şi taxele reprezintă peste 20% din cheltuielile totale ale unei gospodării româneşti

Impozitele asupra veniturilor, contribuțiile la bugetele de asigurări sociale, cotizațiile și alte impozite și taxe au deținut, în cursul anului trecut, o pondere de 20,3% din cheltuielile totale ale unei gospodării din România, ridicându-se, în medie, la suma de 513 lei/lună.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), din suma medie plătită pentru taxe şi impozite, impozitul pe salariu a reprezentat 39,7%, față de 39,5% în 2015, iar contribuțiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de șomaj și pentru asigurările de sănătate) au reprezentat 58,4%, comparativ cu 56,3% în 2015. Tot în anul 2015, ponderea taxelor și impozitelor era de numai 19% din cheltuielile totale, iar suma se ridica la doar 446,1 lei/gospodărie.

Salariaţii plătesc cele mai mari impozite

”Impozitele, contribuțiile, cotizațiile, taxele dețin o pondere mare în cheltuielile totale ale gospodăriilor în ale căror venituri predomină veniturile salariale. Astfel, în anul 2016, ponderea acestora în cheltuielile totale a fost de 29,2% pentru gospodăriile de salariați, comparativ cu 13,6% pentru cele de șomeri, 9,8% pentru gospodăriile de pensionari, 4,9% pentru cele de lucrători pe cont propriu în activități neagricole și numai 3,7% în cazul gospodăriilor de agricultori”, se apreciază în analiza făcută de INS şi preluată de Agerpres.

De altfel, în anul anterior, cuantumul mediu al transferurilor aflate în sarcina gospodăriilor de salariați a fost de 13,9 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile de agricultori, de 10 ori mai mare decât transferurile achitate de gospodăriile de lucrători pe cont propriu în activități neagricole, de 5,6 ori mai mare decât al celor făcute de goispodăriile de pensionari și de 4,1 peste cele efectuate de gospodăriile constituite din șomeri.

Banii daţi pe alimente – principala destinație a cheltuielilor

Anul trecut, principala destinație a cheltuielilor gospodăriilor din ţara noastră a fost consumul, care a deținut, în medie pe ansamblul gospodăriilor, 71,7% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat 1.810 lei / lună / gospodărie, iar cheltuielile bănești pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în unitățile de alimentație publică), a produselor nealimentare și pentru plata serviciilor s-au ridicat la 1.612 lei/lună (adică 63,9% din cheltuielile totale).

Potrivit informaţiilor prezentate de INS, cealaltă parte a cheltuielilor de consum, respectiv contravaloarea consumului uman din resurse proprii (produsele alimentare și nealimentare din resurse proprii care sunt consumate de membrii gospodăriei) a fost de 198,1 lei/gospodărie și a reprezentat 7,8% din cheltuielile totale.

Articole din aceeasi categorie