IGPR: Precizări privind aplicarea Legii prevenirii de către polițiști

Odată cu intrarea în vigoare a Legii prevenirii nr. 270 din 2017, atunci când polițiștii constată o faptă care intră sub incidența de reglementare a acesteia, nu vor aplica amendă, ci vor acorda un termen de remediere a neregulilor constatate. Pentru toate celelalte situații de încălcare a legislației contravenționale, polițiștii aplică prevederile legale generale, respectiv avertisment, amendă sau sancțiuni contravenționale complementare – informează IGPR. 

„Potrivit prevederilor, mecanismul de funcționare prevede că, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravențiile prevăzute de actul normativ, sunt posibile următoarele moduri de acțiune: Se aplică sancțiunea ,,avertismentului” la care se anexează un plan de remediere. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare ● Se aplică sancțiunea ,,avertismentului”, dar nu se întocmește un plan de remediere, atunci când: în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligația legală; contravenția săvârşită nu este continuă” – se precizează într-un comunicat al IGPR, remis presei.

Conform sursei citate, termenul de remediere: este de cel mult 90 de zile calendaristice; curge de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii; se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanțelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

Controlul se reia în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere și, după caz: fie se completează planul de remediere și registrul unic de control cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse; fie se încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenții şi se aplică sancțiunea sau sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment.

Mecanismul prevenirii nu se aplică în cazul neprezentării registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. În această situație verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în actul de control. Fapta de neprezentare a registrului unic de control constituind contravenție.

De asemeni, nu se mai aplică mecanismul prevenirii atunci când: în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a unei contravenții căreia i se aplică mecanismul prevenirii, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție; în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a două sau mai multe contravenții cărora li se aplică mecanismul în cauză, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe contravenții aflate sub incidența mecanismului.

„În exercitarea atribuțiunilor de serviciu, polițiștii constată și sancționează atât fapte de natură contravențională, ce au un pericol social mai scăzut, cât și infracțiuni, acestea din urmă fiind fapte care au un pericol social ridicat întrucât aduc atingere însemnată unor valori sociale apărate de legea penală. În cazul infracțiunilor se întocmește un dosar de cercetare penală, în cadrul căruia se fac cercetări, iar ulterior este trimis în fața instanței de judecată, pentru ca aceasta să se pronunțe în urma analizării probelor și în baza legii. În cazul contravențiilor, polițiștii aplică avertismente, amenzi (cu posibilitatea de a plăti jumătate din minimul de plată într-un interval de 48 de ore, dacă legea prevede astfel) și sancțiuni contravenționale complementare. Analiza cu privire la sancțiunea care se aplică îi aparține polițistului care constată contravenția, acesta ținând cont de circumstanțele concrete în care a fost săvârșită fapta, circumstanțele persoanei care a săvârșit-o, urmările, scopul și gravitatea faptei, iar în funcție de acești factori și prevederile legale, stabilește cuantumul amenzii contravenționale sau aplicarea unui avertisment verbal ori scris” – precizează IGPR.

Conform aceleiași surse, prevederile din Legea prevenirii se aplică exclusiv situațiilor stabilite în acest act normativ, iar în toate celelalte situații polițiștii aplică prevederile legale incidente pentru fiecare caz în parte pe care îl constată, respectiv avertisment verbal sau scris, amendă contravențională sau sancțiuni contravenționale complementare.

Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii criminalității nr. 270/2017 s-au stabilit prin H.G. 33/2018.

D.S.F.

Articole din aceeasi categorie