IGPR: Peste 12.000 de certificate de cazier eliberate în primele şase luni ale anului

Poliţiştii din întreaga ţară, sub coordonarea Direcţiei Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţă Operativă a Poliţiei Române, au eliberat, în primul semestru al acestui an, 1.263.516 certificate de cazier persoanelor care au solicitat, dar şi 232.554 alte documente (extras de cazier judiciar, adeverinţă de cazier etc.) – informează IGPR.

Conform sursei citate, pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar,  însoţită de actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate).

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemeni, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverinţe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar şi se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora: în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de un notar public;  în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate al solicitantului, copia actului de identitate al împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legi. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia. Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari, în document se înscriu, pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive, şi alte date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice, faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România. Când cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverinţelor, în termen de 10 zile de la data solicitării. Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care au fost eliberate – precizează IGPR.

D.S.F.

Articole din aceeasi categorie