Ierarhia admiterii în licee: 11 elevi clujeni cu media de admitere 10

Un număr de 11 absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Cluj au media de admitere 10, potrivit „Ierarhiei admiterii în licee 2019”, publicată de Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Dintre aceștia, trei sunt de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca și câte unu de la: Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Școala Gimnazială „Horea”, Școala Gimnazială „Ioan Bob” – Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej, Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda, Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii și Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla.

Alți 12 absolvenți au media de admitere 9,99. Un număr de 834 elevi clujeni au media de admitere cuprinsă între 9 și 9,99, iar 1003 – media de admitere cuprinsă între 8 și 8,99.

Medii de admitere cuprinse între 5 și 5,99 au înregistrat 448 elevi, numărul total al celor cu medii cuprinse între 5 și 10 fiind de 3901.

Numărul celor cu media de admitere sub 5 este de 286. Cea mai mică medie de admitere înregistrată este 2,24.

Conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee, repartizarea se face ordonând candidații din județ, descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare, până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate. Ordonarea candidaților se face descrescător, după mai multe criterii: media de admitere, media de Evaluare Națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și literatură română din cadrul Evaluării Naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA=0,2 × ABS + 0,8 ×EN* unde: MA este media de admitere, ABS este media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN* este media generală obținută la Evaluarea Națională.

„*Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la Evaluarea Națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentant legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la Evaluarea Națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi înscriși în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale” – precizează MEN.

Potrivit aceleiași surse, pentru repartizare, când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere, aceasta fiind luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Dacă nu mai există locuri la această opțiune, se verifică a doua opțiune de pe fișă ș.a.m.d. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară, organizată numai pe locurile rămase libere în sesiunea actuală. Situația poate să apară în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, cele exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați, care au medii mai mari.

MEN asigură părinții și candidații că numărul total de locuri la licee „este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste”.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se face în perioada 3 – 7 iulie, iar repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat este programată pentru 12 iulie.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie