Granturi pentru 12 licee clujene, în proiectul ROSE

Douăsprezece licee din judeţul Cluj, din cele 271, la nivel naţional, beneficiază de granturi în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar/Romania Secondary Education Project (ROSE).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul primei runde a Schemei de Granturi pentru Licee, finanţate prin Proiectul privind învăţămantul secundar/ROSE, au fost semnate 271 de acorduri de grant. Cele 271 de licee beneficiare vor derula proiectele finanţate prin granturi pe o perioadă de patru ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon şcolar, creşterea ratei de absolvire şi îmbunătăţirea performanţei la examenul de bacalaureat. În funcţie de numărul de elevi înmatriculaţi şi de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 euro şi 152.500 euro. Finanţarea totală pentru Runda 1 de granturi este de 18.350.303 euro, iar prima tranşă de bani a fost deja trimisă.

“În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute trei categorii de activităţi eligibile: activităţi pedagogice şi de sprijin, activităţi extracurriculare şi activităţi de renovare şi dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spaţiilor de şcolarizare, respectiv achiziţii de bunuri în scop educaţional. În prima categorie sunt incluse activităţi remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare şi orientare în carieră, dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale, precum şi activităţi specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activităţi cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiţii, acţiuni destinate înfiinţării/dezvoltării de reţele şcolare etc.” – informează MEN.

Liceele clujene beneficiare ale granturilor ROSE sunt: Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Raţiu” Turda (cu proiectul “Elev motivat într-o societate de tranziţie”); Liceul Tehnologic Gherla (proiect: “Investim în viitorul tău!”); Liceul Teoretic “Brassai Samuel” Cluj-Napoca (proiect: “Deschideri”); Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca (proiect: “Educaţie şi performanţă cu 0% abandon”); Liceul Teoretic “Victor Babeş” Cluj-Napoca (proiect: “Participă”); Liceul Teoretic “Gelu Voievod” Gilău (proiect: “Ajutor pentru viitor”); Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca (proiect: “Învaţă pentru viaţă!”); Colegiul Tehnic Turda (proiect: “Competenţă, Tenacitate, Tranziţie”); Colegiul Economic “Lucian Pop” Cluj-Napoca (proiect: “Alege economic!”); Liceul Teoretic “Josika Miklos” Turda (proiect: “Paşi spre un viitor de succes”); Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj-Napoca (proiect: “Vreau să reuşesc!”); Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca (proiect: “Privind cu încredere spre viitor”).

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, şi se desfăşoară în intervalul 2015 – 2022.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie