George Coşbuc, personalitate tutelară

Am citit cu bucurie în ziarul „Făclia” un articol care mi-a umplut sufletul de satisfacţie intitulat „George Coşbuc, omagiat la Poieni”. M-aş simţi cu adevărat bine – în sens spiritual – să citesc în fiecare număr o veste despre cinstirea poetului în altă şi altă comună, pentru că G. Coşbuc este pentru noi toţi o personalitate tutelară. Copil de preot greco – catolic, născut într-un Ardeal care îşi dorea legătura cu ţara afirmată într-o structură politică, fondată pe unitatea milenară de origine comună, de limbă latină, a trecut Carpaţii pentru ca versurile lui să pătrundă inimile confraţilor, să aducă vibraţie unei sensibilităţi unificatoare.

 Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a organizat la Roma, împreună cu una dintre cele mai prestigioase universităţi ale Vaticanului, cea Gregoriană, un simpozion consacrat personalităţii şi operei lui Coşbuc. Ne-am simţit onoraţi de salutul rectorului magnific Nuno da Silva Gonçalveş S. J., care a arătat că în această instituţie sunt zilnic manifestări ştiinţifice dar aceasta are o semnificaţie aparte pentru că exprimă un omagiu faţă de o personalitate care a legat spiritualitatea românească de cea a Romei, care a înţeles faptul că ieşirea în universalitate se face în veşminte naţionale – aşa cum susţinea Lucian Blaga. Moderator al simpozionului a fost profesorul Ovidiu Victor Coşbuc, descendent al poetului, care a pus în lumină rolul lui Coşbuc în afirmarea identităţii naţionale. A fost un prilej pentru profesorul Coşbuc să prezinte publicului cartea sa „Il poeta George Coşbuc (1918) e il risveglio della nazione romena” care a fost cândva o teză de doctorat susţinută la Institutul Pontifical Oriental publicată de către Editura didactică şi pedagogică în acest an. Cunoscuta exegetă a literaturii române profesoara Luisa Valmarin a reliefat semnificaţia creaţiei lui Coşbuc pe traseul de la semănătorism la opera de traducător al operei lui Dante.

Profesorul Liviu Petru Zăpârţan l-a încadrat pe Coşbuc în pleiada de poeţi care au contribuit la naşterea şi afirmarea conştiinţei naţionale., fundament al manifestării istorice a românilor, care are astăzi nevoie de cultivare şi promovare. Doctoranda Anca Bunea s-a referit la cerinţa susţinerii valorilor culturii naţionale, aşa cum face asociaţia pe care o conduce, „All Together”.

Lucrările sesiunii au fost încheiate de intervenţia prof. Eugenia Bojoga titulara cursului de limbă şi literatură română la Institutul Pontifical Oriental care a susţinut o intervenţie în care a dovedit afinităţile spirituale între G. Coşbuc şi Alexei Mateevici ca promotori ai limbii române.

Pentru câteva ceasuri în inima Romei s-a manifestat o insulă de românitate.

 Liviu – Petru Zăpârţan

Articole din aceeasi categorie