Galeriile FĂCLIA (strada Clinicilor 33). Fotografia lui Traian Nechita

2 aprilie 2018, Galeria redacţiei Făclia din Cluj-Napoca. Două surprize fotografice în anul de graţie 2018, într-o săptamână binecuvântată. Pe simezele Galeriei Făclia o colecţie de fotografii realizate de Traian Nechita. Surpriză, Galeria, Surpriză Traian Nechita. Galeria găzduieşte prima ei expoziţie de fotografie, Traian Nechita la prima sa personal fotografică. Un tandem demn de remarcat cu atât mai mult cu cât percepţia publică pentru Făclia era aşa cum ştim, un cotidian local de presă care aborda într-o pagină şi viaţa culturala a urbei iar despre Traian Nechită drept fotograf dedicat mai mult reportajului fotografic şi a descrierii urbane.

Şi, a apărut o Galerie deschisă pentru toţi iubitorii de artă care îi include şi pe creatorii fotografi.

Şi, prima expoziţie de fotografie de suflet, atât de dorită de cei ce iubesc cu adevarat fotografia. Traian Nechita într-o prezenţă inedită folosind de astă dată aparatul de fotografiat ca un mijloc de interpretare a trăirilor personale generate de clipele care surprind, unde umbra şi lumina determină impresii ce trebuie împărtăşite semenilor, unde forma şi culoarea aduc momente ce depăşesc cu mult impactul vizual adresându-se sufletului şi minţii.

Issa spune cu profunde semnificaţii într-un haiku pe care l-am adoptat incă din 1970, citez

“ Lumea-i ca roua , doar ca roua… Şi totuşi…”

Profund într-o permanentă reconfigurare prin efemer dar şi printr-o continuitate ce generează speranţă susţinând pe optimişti şi subminând scepticismul.

Fotografia zilelor noastre, configurată preponderent virtual, supusă unor şabloane care “prind” la un public din păcate tot mai superficial şi mai grăbit în a califica prin simple “like-uri” postate cu indiferenţă şi cumulate în mii şi mii, generând impresia falsă a unei aprecieri calitative are nevoie de revigorarea subtil subliniată de haik-ul lui Issa.

Şi iată-l pe Traian Nechita ieşind la rampă cu o colecţie de fotografii în care trăieşte nu numai forma şi culoarea ci şi gândul şi simţirea, ochi ascunşi de ferestre înconjurate misterios de flori într-o bogată cromatică parcă încercând să distragă astfel atenţia de la esenţial, insule plutind într-un abur diafan plin de mister, o iederă plină de culoare ce descrie o formă ce te îmbie la contemplare dar şi la interpretări personale.

Fotografiile trebuie văzute nu povestite. Trebuie văzute într-un spaţiu fizic nu virtual pentru că percepţia este cu totul alta, impresia generată de fiecare imagine va determina trăiri personale pe care autorul, pentru a fi înţeles, contează. Perpetuarea gândirii şi trăirii fotografice are nevoie mai mult decât oricând de o susţinere reală şi permanentă, nu declamatorie. Fotografia, ca şi celelalte mijloace de comunicare vizuală se asociază fără echivoc demersului cultural de construire a unei lumi mai bune, demers căruia îi suntem datori şi noi ca generaţii ale unui secol destul de bulversat. Trecem zi de zi pe lângă momente, evenimente, situaţii care merită să fie transmise celor ce ne urmează pentru a fi înţeleşi şi nu interpretaţi. Fotografia încă poate reda cu sinceritate asociind timpul şi spatiul într-un simplu cadru fizic tot ce este specific zilelor pe care le trăim şi poate să ne reamintească. Dar, este nevoie de dedicaţi care renunţă la facilul spaţiu virtual ajungând în spaţiul fizic nu foarte simplu ci prin multiple frământări generate de interpretarea personală a conţinutului fotografiei pe care doresc să o prezinte public, prin alegerea, configurarea şi dimensionarea lucrării, conform cu adresabilitatea ei, cu spaţiul în care urmează să fie prezentată. Şi iată ca ajungem, din nou, la necesitatea susţinerii unui autor, fotograf sau nu, în demersul său public. Meritorie Galeria Făclia, meritoriu Traian Nechita. Merite împărtăşite de publicul sufletist apropiat de eveniment, de autor şi de ce nu, de fotografie.

Se cuvine să remarcăm, aşa cum s-a făcut şi în prezentarea publică, câteva lucruri ce nu trebuie să scape atenţiei publice: calitatea lucrărilor, calitatea prezentării, calitatea prezenţei şi a sublinierilor pertinente făcute de către prezentatori autorului şi lucrărilor.

Nu numărul lucrărilor prezentate contează, dimensiunea spaţiului de prezentare, nu numărul prezenţilor la eveniment ci esenţa evenimentului în sine. Feţele luminate ale participanţilor urmărind lucrările de pe simeză determinând relaxarea autorului subordonat emoţiilor fireşti pentru un debut cu o expoziţie de fotografie într-un oraş cu o puternică tradiţie culturală, alăturarea acestui demers a unor personalităţi fotografice recunoscute nu numai în Cluj au conferit momentului autenticul unui act de cultură.

Veniţi să vedeţi ! Încercaţi să înţelegeţi văzând şi retrăind ce vă prezintă autorul.

O adevarată FĂCLIE aprinsă într-o săptămână specială.

Mircea Albu, ArtImage,
2 aprilie 2018, Cluj-Napoca, Galeria Făclia.

Articole din aceeasi categorie