Galeria F a ziarului Făclia prezintă cadoul de Mărţişor pentru iubitorii de pictură, creaţia doamnei Liana Luduşan Chibacu

S-a bucurat de atenţia unui inimos profesor de desen din liceu (profesorul Stoleru de la liceul „Pavel Dan” din Câmpia Turzii), care a încurajat-o spre studiul artelor plastice, cu precădere pentru teoria şi critica de arta. Dar, în cetatea universitara a Clujului a studiat limba romana şi franceza, artelor plastice dedicându-le pregătirea în şcoala populara de artă secţia ceramica (sub îndrumarea preţuitului artist Nicu Pop). Peste ani,chemarea spre artă, pentru pictură a reînviat, cu o forţă nutrită de experienţa de viaţă ,de emoţiile unor locuri frumoase şi cu o istorie misterioasa. Pentru sensibilitatea plină de energie a doamnei Chibacu mediul cultural irlandez, pe care viaţa i l-a oferit ani şi ani în oraşul Dublin i-au catalizat energiile interioare spre perfecţionarea tehnicilor limbajului plastic. Desigur, potrivit unicităţii visului său interior plămădit încă din tinereţea universitară clujeană, studiază şi la Dublin arta culorilor cu pictorul John Moore, absolvind acolo un colegiul de pictură de patru ani.

Munca şi seriozitatea prin care şi-a susţinut aspiraţiile spre o viaţă armonioasă, în care frumuseţea şi bucuria culorilor i-au fost şi ideal şi sprijin se reflectă ca dominantă şi în actuala expoziţie personală, prima poate, acum când revine definitiv în România, acasă.

În bucuria reîntâlnirii cu locurile natale, după multi ani, îşi simte şi gravitatea demersului sau, condensând timpul, reinterpretând eternitatea sau efemerul şi devenind, ca om cunoscător al propriului labirint. Dialogul cu sine este un dialog între imaginile pictate în Irlanda-păstrate într-o arhivă, interioară ca muzeu al unor aduceri aminte şi peisajele româneşti regăsite printre sentimente patinate de timp. Sunt semnele emoţiilor şi căutărilor, cu siguranţă al redefinirilor unor sensuri pe care cerebrala doamna Chibacu le reorganizează jucându-se cu imaginarul „existenţial” . Un anume” fond” persistent „conferă sens „drumului” care răzbate în toate peisajele expuse sugerând responsabilităţile unor datorii nescrise dar fiinţiale în pământul sau munţii încleştaţi în istorii, familii, lacrimi şi de ce nu în cultura şi nobleţea ancestrală. În galeria ziarului Făclia sunt expuse culmi muntoase (Energii încremenite), stânci asemănătoare misterioaselor Babe din munţii Bucegi (Iarna însingurării) sau monocromii păduroase,parcurse „Hai hui”, o pictură austeră, crispată care îndeamnă la o anume reculegere interioară. O forţă la fel de densă, sugerată de o picturalitate păstoasă, ne încurajează spre înalturi demonstrând o policromie armonică, (Retezat,Drum de munte), difuzând sentimental afinităţi cu şcoala românească de pictură, poate cu Gh.Petraşcu. Peisajele irlandeze (Verde de Irlanda,Muntele de Zahar,…) dar şi „Apus răsfrânt” marchează deja o distanţare sentimentală, evident păstrând aceeaşi sobrietate confirmată ca opţiune interioară. Doar lumina mai vioaie cu subtilităţi de pensulaţie ne aminteşte poate de serile de pictură petrecute cu maestrul din Dublin, John Moore, de legendele sau muzica irlandeză.

O lună va fi prezentă pictura doamnei Chibacu în galeria ziarului Făclia, pe strada Clinicilor la nr.33. Cu siguranţă că sobrietatea şi gravitatea gamelor de griuri vor avea rezonanţă pentru publicul interesat de artă iar personalitatea plină de forţă interioară a doamnei Liana Luduşan Chibacu va reveni cu alte şi alte expoziţii în galeriile clujene, oferind bucuria sufletului său puternic şi dăruit.

Margareta CATRINU

Articole din aceeasi categorie