Gala fermierilor români din Transilvania

        În organizarea PRIA agriculture, la Grand Hotel Napoca a avut loc Conferinţa PRIA  sub genericul: Gala Fermierilor Români din Transilvania, un eveniment de pe a cărui agendă nu au lipsit sesiunile de prezentări a dezvoltării agriculturii din România, în conformitate cu Programele PNDR ; Cum se realizează creşterea absorbţiei fondurilor europene; Importanţa produselor româneşti în strategia retailerilor; Sesiunea de recunoaştere a eforturilor fermierilor; Plata subvenţiilor şi infrastructura de irigaţii; Piaţa funciară; Creşterea calităţii producţiei agricole etc.
        La acest important eveniment , alături de numeroşi fermieri, au participat subsecretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dl. Floricel Dima, preşedintele ASAS, fostul ministru al agriculturii, prof. univ. dr. Valeriu Tabără, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, prof. dr. Cornel Cătoi, Felix Arion, manager general Agro Transilvania Cluster şi alţi invitaţi care au investit multă muncă, resurse şi experienţă de-a lungul anilor, contribuind permanent la dezvoltarea agriculturii în Transilvania şi România, cunoscută, în timp, ca un important sector ce asigură resursele alimentare şi dezvoltarea economică a ţării.
        Despre importanţa obiectivelor ce stau în sarcina ministerului de resort şi a fermierilor şi realizările statistice ale primelor cinci luni ale anului în curs, a vorbit subsecretarul de stat care a punctat stadiul implementării numeroaselor proiecte pe domenii de activitate, oprindu-se mai mult şi explicit pe programele legumicole, sens în care a informat conferinţa că la această dată aproape 9000 de fermieri livrează legume spre pieţe.
    Oprindu-se la programul de irigaţii a conchis că în această lună 825.000 ha sunt racordate la sistemele de irigat, iar lungimea canalelor de aducţiune sunt de cca 1500 km. Şi cum grindina provoacă mari pagube chiar în această perioadă, au fost lansate 232 de rachete antigrindină.
    Un alt domeniu care cunoaşte o bună vigurozitate, prin preocuparea nemijlocită a ministrului agriculturii, dl. Petre Daea, este şi al cercetării – dezvoltării, sens în care 37 de unităţi de cercetare agricolă au fost reorganizate şi bugetate de stat.
    Vorbind despre subvenţiile acordate, Floricel Dima a dat ca certitudine suma de 2,69 miliarde euro, apoi s-a oprit la programele de dezvoltare a raselor de mangaliţa şi ovine, la preluarea lânei şi producţiei de porumb, necesar, în special, zootehniei.
    Pe programele de colectare, depozitare şi valorificare a produselor agricole, subsecretarul de stat a trebuit să răspunde la multe întrebări şi nemulţumiri  ale fermierilor, cu trimitere expresă la importurile de produse alimentare şi preţurile diferenţiate. În acest cadru, moderatorul galei, dna Raluca Voivozeanu, a invitat reprezentantul Cooperativei Lunca Someşului Mic, Transavia, Agro Transilvania Cluster, pe directorul Staţiunii de Cercetareşi Dezvoltare Turda, Nicolae Tritean, pe Cornel Cătoi, rectorul UŞAMV,  apoi pe fermierul Ioan Cociman şi pe preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine, dar şi pe crescătorul de ovine, Traian Farcaş, cărora, în semn de preţuire şi recunoaştere, le-a înmânat Diplome de excelenţă.
    Intervenţia domnului Valeriu Tabără, a comportat probleme de ieri, de azi şi de mâine ale agriculturii noastre şi ale Europei, fostul ministru ţinând o valoroasă lecţie despre agricultură, despre potenţialul pământurilor noastre şi roadele sale, insistând pe consumul produselor autohtone, sporirea valorii adăugate acestora, schimbările climatice, afirmând că România va bate pieţele lumii, nu prin cantitatea exporturilor, ci prin calitatea lor.
    Gala Fermierilor din Transilvania, la care şi-au adus contribuţia ştiinţifică şi prof. unv. dr. Ilarie Ivan, consilier al ministrului Agriculturii şi rectorul Cornel Cătoi, a fost o reuşită deplină, dat fiind faptul că fermierii au putut face profitabile schimburi de experienţă între ei, în acelaşi timp, ridicând numeroase probleme ce-şi aşteaptă rezolvări operative din partea guvernanţilor.
 Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie