Fonduri UE de 1,4 milioane euro pentru prevenirea abandonului şcolar la Turda

Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei a semnat contractul de finanţare europeană pentru un proiect european de 1,4 milioane de euro ce îşi propune prevenirea abandonului şcolar timpuriu în comunităţi defavorizate din Turda.
Este vorba de proiectul „CEPS Turda – calitate, educaţie şi prietenie în şcolile din Turda”, finanţat din Programul Operaţional Capital Uman.
Proiectul vizează reducerea şi prevenirea abandonului şcolar, precum şi promovarea accesului egal la învăţământ, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditaţii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip „A doua şansă”, grădiniţe estivale, consilierea părinţilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de susţinere a procesului educaţional şi acţiuni tip „şcoala mobilă” – o inovaţie în România. Instrumentele educaţionale inovative (şcoala Mobilă) vor contribui la reducerea abandonului şcolar timpuriu deoarece prin intermediul lor, şcoala va fi mai aproape de comunităţile defavorizate, modelând într-un mod prietenos şi profesional atitudinea copiilor şi elevilor vis a vis de şcoală, atrăgând şi motivând copiii, elevii şi părinţii acestora în activităţi educaţionale.
De rezultatele proiectului vor beneficia 60 copii de vârstă antepreşcolară de 2-3 ani, care provin din grupuri vulnerabile, 200 copii de vârstă preşcolară care provin din grupuri vulnerabile, 140 elevi ciclul primar din Şcolile Gimnaziale „Andrei Şaguna”, „Avram Iancu”, „Teodor Murăşanu” şi „Horea, Cloşca şi Crişan”, 340 elevi ciclul gimnazial din unităţile de învăţământ enumerate mai sus, 50 tineri care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, şi minim 260 părinţi/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a şcolii din Turda. Cel puţin 500 persoane defavorizate din Turda vor fi mai bine informate, consultate şi implicate în activităţile proiectului, conştientizând importanţa educaţiei prin activităţile şcolii mobile şi a celorlalte activităţi derulate în cadrul proiectului.
C.P.

Articole din aceeasi categorie