Fiscul se mută în on-line

ANAF prezintă declaraţiile fiscale care trebuie depuse obligatoriu on-line pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de toate categoriile de contribuabili, începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

Formular 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

Formular 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

Formular 120 – “Decont privind accizele”;

Formular 205 – “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile / pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;

Formular 207 – “Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;

Formular 208 – “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;

Formular 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

Formular 301 – “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,;

Formular 307 – “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea / corecţia ajustărilor / regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

Formular 311 – “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

Formular 390 VIES – “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;

Formular 394 – “Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;

Formular 710 – “ Declaraţie rectificativă”

ANAF atenţionează angajatorii şi entitățile asimilate acestora, că Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – formular 112, se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul / împuternicitul trebuie să deţină un certificat calificat privind semnătura electronică,eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată.

Declaraţiile menţionate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistentă disponibile gratuit pe portalul www.anaf.ro la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/710.html sau în birourile pentru asistenţă contribuabili.

Articole din aceeasi categorie