Finanţele oferă consultanţă pentru completarea declaraţiei unice

Potrivit Ministerul Finanţelor Publice, unităţile teritoriale ale ANAF, în colaborare cu serviciile de taxe şi impozite locale din primării trebuie să: întocmească liste cu persoanele care trebuie să depună declaraţia unică, în termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal; să actualizeze lista, dacă intervin modificări; organului fiscal local trebuie să informeze organul fiscal central în termen de 5 zile de la primirea listei, că nu dispune de mijloacele tehnice necesare asigurării asistenţei privind completarea şi/sau depunerea precum şi transmiterea declaraţiei unice; să publice liste cu persoanele desemnate să acorde asistenţă din cadrul organului fiscal local, atât la sediul acestuia, cât şi la sediul organului fiscal central, precum şi pe pagina de internet a acestora; organul fiscal local şi organul fiscal central trebuie să organizeze, în perioada 15 ianuarie – 15 martie a fiecărui an (prin excepţie în perioada 15 mai – 15 iulie 2018), întâlniri cu contribuabilii vizaţi pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare şi depunere a declaraţiei, precum şi instruire practică; ANAF are obligaţia mediatizării pe toate canalele de comunicare a procedurii de întocmire şi depunere a declaraţiei unice,precum şi detalierea modalităţii de realizare în comun a îndrumării şi asistenţei contribuabililor cu privire la: modul de completare pe suport hârtie sau în formă electronică, înregistrarea în „Spaţiul privat virtual”, transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice.

Articole din aceeasi categorie