Fertilă inspiraţie creativă. PICTURA MARGARETEI MARIA CATRINU

Din nou eleganta galerie de artă „Mariana Berinde” din Calea Dorobanţilor 99/101 din Cluj-Napoca a devenit la început de august ambianţă adecvată pentru a valorifica zestrea de spirit a unei reputate plasticiene – cu recunoscut palmares naţional şi internaţional – MARGARETA MARIA CATRINU. Ceea ce s-a răsfirat pe curatele siemeze reprezintă dezinvolta manifestare a unei determinante energii creative, care şi-a făcut din confesiunea prin culoare raţiune de prim ordin al propriei existenţe. Reflexul unei pasionante configurări de imagini în acord cu exigenţele criteriului estetic a fost fixarea modalităţilor stilistice pe un plan evolutiv, vizând maxima performanţă, imprimând operei amprentă distinctă în contextul contemporaneităţii. Manifestarea sub semnul identităţii personale a constituit un deziderat şi a devenit în cele din urmă un mare câştig spiritual, asigurând răsfrângerilor cromatice durată pe ecranul valorilor semnificative la nivel de generaţie şi epocă.
    Şi-n ipostaza actuală – prin 40 sugestive compuneri picturale – Margareta Maria Catrinu îşi mărturiseşte preocuparea majoră de a converti în echivalent plastic dinamica unor incitante peregrinări prin universul mereu fascinant al naturii şi vieţii. Anturajul peisagistic devine spaţiul ideal de implementare a unor emoţionante trăiri declanşate din planul memoriei afective. Fire sensibilă şi riguros cultivată şi-a brodat biografia din misterul întâlnirii cu mărturii de veche şi perenă civilizaţie autohtonă, întregite cu poetica unor privelişti care îndeamnă la armonioasă trecere. Prin trepidaţiile unei vegetaţii abundente strecoară poteci, izvoare, stânci, semne simbolice, ciudate deschideri imaginative, lăsându-ne întâmpinaţi de misterul unor arcade, fortificaţii, portaluri, reşedinţe, antrenându-ne într-o tihnită stare de veghe. Privirea se lasă de asemenea încântată de luminozitatea frapantă a unor revărsări de freamăt primăvăratec, estival sau tomnatic, materializate sub vraja a tonifiante orchestraţii tonale. Un generos suflu liric inundă imaginile, semn de afiliere a intonaţiei la esenţa tradiţiei picturale româneşti. Ceea ce particularizează viziunea şi stilul Margaretei Maria Catrinu este cadenţa abil ritmată a unei pensulaţii dezinvolte, semn de lejeritate în compunere şi finalitate armonică. Se simte din plin bucuria descătuşării de energii fertile, vizând concretizarea de gând, emoţie, sens, totul fixat sub tonusul unui solar imbold existenţial. În vremuri răvăşite de mult incert şi disconfort, distincta şi rafinata sa pledoarie cromatică, dominată de senin până la exuberanţă, contribuie benefic la consolidarea încrederii noastre de acces şi statornicire în zonele luminoase ale existenţei.
    Negoiţă LAPTOIU

Articole din aceeasi categorie