Examenul de rezidențiat: 1209 candidați și 638 locuri, la Cluj

Un număr de 8.419 de candidați s-au înscris pentru a participa la admiterea în rezidențiat pe cele 4.987 locuri scoase la concurs în domeniile Medicină (4.357 locuri), Medicină dentară (405 locuri) și Farmacie (225 locuri).

Concursul de admitere va fi organizat duminică, 18 noiembrie, și urmează să se desfășoare în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Aproximativ 40% din totalul candidaților înscriși – 3.250 de concurenți urmează să susțină examenul în centrul universitar București.

Pentru acest concurs, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca s-au înscris 835 candidați la Medicină, 210 la Medicină dentară și 164 la Farmacie. La Cluj au fost scoase la concurs 6 posturi (Medicină) și 533 locuri la Medicină, 70 locuri la Medicină dentară și 35 locuri la Farmacie.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu.

Conform metodologiei, alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu  unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care devin rezidenți pe post  încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederile Ordonanței de Urgență nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaților care la concursul de rezidențiat din sesiunea precedentă au fost declarați respinși, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației Naționale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

M. T.

Articole din aceeasi categorie