Eveniment în învăţămîntul agronomic clujean: Nouă decenii de la naşterea prof.dr Ioan Puia, fondatorul Agroecologiei în România

Puia_033Fondatorul Agroecologiei româneşti, prof. dr. IOAN PUIA, intelectualul de anvergură care a marcat puternic activitatea învăţămîntului agronomic românesc, ar fi împlinit, la începutul acestei luni, 90 de ani. Colectivul catedrei de Cultura pajiştilor şi a Plantelor Furajere de la Facultatea de Agricultură, Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, organizează miercuri, de 4 septembrie 2013, la Centrul de Biodiversitate al Universităţii, un simpozion omagial dedicat vieţii şi operei profesorului dr. IOAN PUIA.

Născut într-o familie de ţărani mijlocaşi din Aţintiş, judeţul Mureş, Ioan Puia şi-a făcut studiile la Blaj, începîndu-şi cariera ca profesor de gimnaziu la Tîrnăveni. După război, în 1947, s-a înscris la Facultatea de Agronomie din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 1950. A rămas ca preparator la disciplina de Fiziologia plantelor şi a parcurs treptele didactice pînă la statutul de profesor universitar. Timp de 22 de ani a fost în conducerea Institutului Agronomic din Cluj, ca prorector – în perioada 1962-1974 -, şi rector – din 1974 pînă în 1984. Ulterior, între anii 1984 şi 1990, a fost director al Centrului de Cercetări Biologice din Cluj.

Activitatea desfăşurată de prof. Ioan Puia a cuprins domeniile cercetării ştiinţifice, învăţămîntul superior, organizarea şi conducerea unor instituţii de învăţămînt superior şi de cercetare ştiinţifică, propagarea cunoştinţelor ştiinţifice agricole şi agroecologice. Cercetările experimentale şi teoretice pe care le-a efectuat prof. Ioan Puia pot fi grupate în: Fiziologia plantelor de cultură, Praticultura, Ecologia agriculturii, alte domenii.

Spirit vizionar, Ioan Puia a realizat numeroase studii în scopul definirii ecologiei agriculturii ca disciplină ştiinţifică de graniţă între ecologie şi agronomie şi dezbaterii unor aspecte particulare ale acestei discipline. Ca în alte domenii ale ştiinţei, şi în agronomie, în decursul timpului, s-au dezvoltat, adeseori independent unele de altele, diferite discipline ale ştiinţelor agricole sau agronomiei moderne. Profesorul Ioan Puia spera că ecologia agricolă, prin conceptele şi metodele sale, va constitui în viitor punctul de convergenţă al tratării unitare, de pe poziţii cibernetice şi sistemice, a productivităţii organismelor şi agroecosistemelor în scopurile urmărite de om. “Producerea hranei în agrosistemele agriculturii tradiţionale constituie un proces complex, mai puţin susceptibil de a fi industrializat. În timp ce producţia din industrie se desfăşoară în conformitate cu legile fizicii şi ale chimiei, producţia din agricultură se supune legilor viului. Or, agricultura industrializată a neglijat tocmai legile fundamentale ale existenţei sistemului viu, creînd, într-un scurt răstimp, o serie de probleme cu caracter local şi global. Este suficient să amintim poluarea ecosferei prezente cu mai multe tipuri de biocide, îndeosebi organoclorurate”, scria profesorul în 1986.

Prof.dr. Ioan Rotar,

Prorector academic USAMVCN,

Preşedintele comitetului de organizare

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare