Eveniment editorial. Scriitorul Victor Papilian. Paşi însemnaţi spre restitutio in integrum

Ceea ce face criticul şi istoricul literar Mircea Popa, ţine deja de fantastic şi nu este nici o exagerare, afirmaţia susţinându-se în totalitate.

De data aceasta am în vedere munca depusă pentru reeditarea operei literare a profesorului dr. Victor Papilian. Anatomist de top al Clujului medical, al României medicale dacă vreţi, cunoscut în special pentru Anatomia Omului, carte – manual şi în zilele noastre. Dovadă stau numeroasele reeditări şi traduceri ale celor două volume din Anatomia Omului, de referinţă şi în zilele noastre.

Revin la omul de litere care este Victor Papilian, de la nuvelist la povestitor, memorialist, romancier, poet, dramaturg, eseist, critic literar, critic de teatru, critic muzical co – fondar al Societăţii Scriitorilor Români din Ardeal, 1936. O activitate puţin cunoscută, cu toate eforturile depuse de Constantin Cubleşan, Crişan Mircioiu, Florea Marin, Oct. Gr. Zăgreanu, Ştefania Kory Calomfirescu, Mircea Popa, critici şi istorici literari, medici nu în ultimul rând, care au contribuit la reeditarea operei sale literare, la mai buna sa cunoaştere, putând vorbi de o recuperare literară a lui Papilian abia după 1960.

Revin la Mircea Popa şi efortul său de repunere în drepturi a operei literare semnate de Papilian. O muncă deloc uşoară, cu roade dacă ne gândim la parteneriatul dintre U. M. F. ‘Iuliu Haţiegan’ din Cluj – Napoca, excelent şi binevenit demersul profesorului dr Dan Dumitraşcu, şi Editura Şcoala Ardeleană, receptivă prin Vasile George Dâncu, dăruit om de litere. Datorită lor, au apărut Scrieri, două volume cu multe texte inedite, chiar şi dacă inegale ca valoare literară. Volumul I este dedicat nuvelelor, povestirilor şi conferinţelor. Al doilea cuprinde patru texte dramatice noi, puţin către deloc cunoscute. E drept, nu la nivelul celor jucate în interbelic pe scena Naţionalului clujean şi mă refer aici la Celui ce n-are i se va lua (1927), Cerurile spun (1933), Nocturnă (1934). Practic vorbim despre un proiect editorial extrem de generos, apărut sub egida celor două instituţii, proiect dedicat Centenarului Marii Uniri.

Volumul I cuprinde Nuvele şi povestiri inedite (Poşta, Subsol, A doua nebunie, Duşmana copiilor, Poezie, Un caz de conştiinţă, Entos Hymon, Zidul, Coană dentisto, Cei ce rămân, Ion şi Nelu Vătafu, Mitomana, Mai tare ca iubirea, Emancipare, Prea multă putere, Între tineri), respectiv cinci conferinţe (Despre elite şi tineret, Viaţă şi sensibilitate, Lecţie inaugurală, Goethe om de ştiinţă, Umorul american).

Volumul II este dedicat dramaturgiei, în care sunt incluse patru texte inedite, Maestrul, Regie, Tu es Petrus şi Ioana d’ Arc sau Crinul de aur la Sf. Mormânt. Texte binevenite pentru cunoaşterea operei dramatice în ansamblul ei.

Demersul recuperării creaţiei lui Papilian este de admirat şi subliniat. Cu atât mai mult cu cât Mircea Popa anunţă şi alte plăcute restituiri in integrum. Am în vedere publicarea şi reeditarea romanelor Ne leagă pământul, În credinţa celor şapte sfeşnice, Fără limită, Coana Truda, Chinuiţii nemuririi, Manoil, Bogdan infidelul, romane care au apărut fie în timpul vieţii autorului, fie postum, dar care reclamă o unică reeditare. Aşa cum sper să se materializaze reeditările nuvelisticii şi aşteaptă o nouă lumină a tiparului Generalul Frangulea, Sufletul lui Faust, Vecinul, De dincolo de râu, Nuvele olteneşti, Nuvele bărbiereşti, Gelozia. Şi de ce nu, mă gândesc la reeditarea cronicilor sale de teatru şi a celor muzicale. Toate la un loc vor da imaginea unui om de cultură în sensul adevărat al cuvântului.

Editarea unui număr de cinci conferinţe sporeşte valoarea demersului editorial. Toate merită şi trebuie citite. Mă opresc asupra valorii conferinţei Despre elite şi tineret, cu foarte multe afirmaţii valabile şi în zilele noastre. Nu insist asupra textului. Vă îndemn să-l citiţi. Aşa cum vă îndemn să citiţi Victor Papilian.

Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie